DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 16.03.2022, ora 12.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Depunerea jurământului de către domnul Dincă Viorel Dorinel.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi/sau garantarea de finanţări rambursabile pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic elaborată pentru proiectul cu titlul ,,Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative”.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author