DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 08.12.2021, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp//SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Creşe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local Călăraşi, a Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. 
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

 


There is no ads to display, Please add some