DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, joi, 08.02.2024, ora 16.30, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local şi prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:                          

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 5.132.649,88 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023, în exercițiul bugetar 2024, pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2027.

 

                                            Primar,

Marius Grigore DULCE

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author