DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, marți, 06.09.2022, ora 12.00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: “Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai documentației  ,,Proiect tehnic  pentru proiectul cu titlul  „Realizare și modernizare în P.T. – sediul Politiei Locale”.

       Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some

About The Author