DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 31.01.2023

Please enter banners and links.

      Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 1377/25.01.2023;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Ianuarie 2023, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 nr. 1337 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1338 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 11340 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2022, in exercitiul bugetar 2023 nr. 1341 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1342 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1343 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Călărași nr.479/2022 privind majorarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr. 1114 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1115 din 18.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1116 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului personalului neclerical, pentru Parohia “Sf. Ierarh Nicolae” Unirea si pentru Parohia Sarulesti Sat din judetul Calarasi nr. 1353 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1354 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1356 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind trecerea unor active fixe din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia nr. 891 din 17.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.892 din 17.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 893 din 17.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. București, nr. 219, Județul Călărași nr. 1163 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1164 din 19.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1165 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din Blocul de locuinţe  realizat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe situat în municipiul Călărași, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, județul Călărași, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 888 din 17.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 889 din 17.01.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 890 din 17.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Juridică și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de închiriere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 30331 UAT Călărași, nr. 17333/15/2022, încheiat între Consiliul Judeţean Călăraşi şi JONNY PREST S.R.L. nr. 502 din 10.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.503 din 10.01.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 504 din 10.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza P.A.C nr. 1083 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1084 din 18.01.2023, Raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe  nr. 1085 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Modernizare pod trecere râu Argeș, km 23+000, inclusiv taxe și avize” nr. 1193 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1194 din 19.01.2023, Raportul Direcției Tehnice nr. 1195 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000- km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson  Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN 3)” – Prioritatea 1, precum și a justificării impactului acestuia asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional nr. 1372 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1373 din 25.01.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1374 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al  Consiliului Județean Călărași nr.1167 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1168 din 19.01.2023, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr. 1169 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, a costului de intretinere a unei persoane adulte asistata in centrele de adulti si a costului pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului in centrele de copii, pentru anul 2023 nr. 1345 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1346 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1348 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

14.Proiect de hotărâre pentru aprobare normativelor de cheltuieli privind promovarea si protectia drepturilor copilului pe anul 2023 nr. 1349 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1350 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1351 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Urgență „Dr.Pompei Samarian” Călărași, nr.1214 din 20.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1215 din 20.01.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 1216 din 20.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari nr. 1065 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1066 din 18.01.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 1067 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 (fostă str. Eroilor), nr. 38, Județul Călărași nr. 1359 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1360 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1361 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră “Modernizarea drumului județean DJ 303 – Călăreți (DN3 –Sărulești   – Valea Argovei – Mânăstirea (DN31) de la km 0+000 la km 49+419”  – Prioritatea 2, precum și a justificării impactului acestuia asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional nr. 1425 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1426 din 25.01.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1427 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

19.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author