DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 28.09.2022

Please enter banners and links.

      Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr.14742/21.09.2022;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                               DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 28 Septembrie 2022, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2022 nr. 14718 din 21.09.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14719 din 21.09.2022, Raportul Direcției Economice nr. 14720 din 21.09.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui imobil din incinta corpului C1 al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, aflat în domeniul public al județului Călărași nr.11169 din 19.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.11170 din 19.07.2022, Raportul Direcției Economice nr. 11171 din 19.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi nr. 13992 din 07.09.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13993 din 07.09.2022, Raportul Comp.Juridic nr. 13994 din 07.09.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Învățământ;

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași pentru anul şcolar 2022-2023 nr. 14057 din 08.09.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14059 din 08.09.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță nr. 14060 din 08.09.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Învățământ;

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi ca membru în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) Călărași, precum şi desemnarea unui membru supleant nr. 14640 din 19.09.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14641 din 19.09.2022, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr. 14642 din 19.09.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Învățământ.

6.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author