DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 27.04.2023

Please enter banners and links.

      Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 7277/20.04.2023;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 27 Aprilie 2023, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Județului Călărași la 31 martie 2023 nr. 7230/19.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7231/19.04.2023, Raportul Direcției Economice nr. 7232/19.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri, aflate în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundeni nr. 6901/11.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.6902/11.04.2023, Raportul Direcției Economice nr. 6904/11.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Călărași, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în cadrul proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 ”  nr. 7235/20.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7236/20.04.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 7237/20.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos Călărași”  nr. 6481/04.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.6482/04.04.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 6483/04.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)”, reprezentând Prioritatea 1 în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 ”  nr. 7193/19.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7202/19.04.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 7207/19.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași nr.7031/18.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7032/18.04.2023, Raportul Compartimentului Sănătate nr.7033/18.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Urgență  „Dr.Pompei Samarian” Călărași nr.7158/19.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7159/19.04.2023, Raportul Compartimentului Sănătate nr.7161/19.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași nr.7272/20.04.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7273/20.04.2023, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr.7274/20.04.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some