DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 27.03.2024

Please enter banners and links.

      Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 5258/21.03.2024;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 27 Martie 2024, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect HCJ  pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 239/2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2024 nr. 3337/20.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 3338/20.02.2024, Raportul Economice nr. 2229/20.02.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

2.Proiect HCJ privind rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2024 nr.5243/21.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 5244/21.03.2024, Raportul Economice nr. 5245/21.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Oltenița, strada Argeșului, nr. 101, Judeţul Călăraşi nr.4609/12.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 4610/12.03.2024, Raportul Economice nr. 4611/12.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, proprietate publică a judeţului Călăraşi, Agenției Naționale pentru Locuințe nr.4792/14.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 4793/14.03.2024, Raportul comun al Direcției Economice, Direcției Tehnice și DDRRE nr. 4794/14.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Planului de menţinere a calităţíi aerului în judeţul Călăraşi 2019 – 2023, pe anul 2023  nr.4941/15.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 4942/15.03.2024, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 4943/15.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor de utilizare a lojei sălii de spectacole ”BARBU ȘTIRBEI” de către consilierii județeni, directorii direcțiilor din consiliul județean și primarii orașelor și comunelor din județul Călărași nr.4967/18.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 4969/18.03.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate  nr. 4971/18.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi nr.5198/20.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 5199/20.03.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate  nr. 5200/20.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Județean de URGENȚĂ ”Dr.Pompei Samarian” Călărași nr.4696/13.03.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 4697/13.03.2024, Raportul Comp.Sănătate nr. 4698/13.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

9.Diverse.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author