DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.05.2023

Please enter banners and links.

      Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 9271/19.05.2023;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Mai 2023, ora 1100, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al Județului Călărași si a situațiilor financiare la 31 decembrie 2022 .

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Judetului Calarasi pe anul 2023  nr. 9283/19.05.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC.

3.Proiect HCJ privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 40.000.000 lei .

4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Călărași, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, Județul Călărași .

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, de către Consiliul Județean Călărași, pentru activități nonprofit de interes public județean, pe anul 2023 .

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii Operaționale privind verificarea și controlul periodic al modului de realizare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate .

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași și Corpul Național al Polițiștilor–Consiliul Teritorial Călărași .

8.Proiect de hotărâre privind pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 165/2020 privind desființarea Complexului de Servicii Comunitare Oltenița și înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Oltenița, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia .

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași .

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență „Dr.Pompei Samarian” Călărași .

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului  de Psihiatrie Săpunari .

12. .Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii fondului pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei 1 a depozitului din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi,  Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași și Spitalul de Psihiatrie Săpunari.

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei județene  de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Comuna Fundeni în vederea realizării obiectivului “Executare lucrări de întreținere și reparatii curente străzi în comuna Fundeni, județul Călărași”.

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author