DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 10121/19.06.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile art. 27 alin.(11) și art. 38 alin. (21) și alin. (22) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 25 Iunie 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 9728/12.06.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 9729/12.06.2020;

            2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 9943/17.06.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 9943/17.06.2020;

            3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 9772/15.06.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 9773/15.06.2020;

            4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 10093/19.06.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 10094/19.06.2020;

            5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 113/2019 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 10105/19.06.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 10106/19.06.2020;

 

               PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

             ec. Vasile ILIUȚĂ                                      SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,

                                                                                                             Emil MUȘAT

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author