DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 22 Februarie 2023

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

      Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 3193/16.02.2023;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

                                                         DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 22 Februarie 2023, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași,str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privindrectificarea bugetului Județului Călărași pe anul 2023 nr.3162/16.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3163/16.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.3164/ 14.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Dobrogei, nr. 2, Județul Călărași, din domeniul public al Municipiului Călărași şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.3027/14.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3029/14.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.3029/ 14.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Oltenița, str. Argeșului, nr. 101, Județul Călărași nr.3030/14.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3031/14.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.3033/14.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind trecerea unor active fixe din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia nr.3165/16.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3166/16.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.3167/16.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru  consumurile colective din centrele de asistenta sociala din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi si pentru consumurile colective din cadrul Centrului de Asistenta Medico- Sociala  Călărași nr.3159/16.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3160/16.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.3161/16.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului  total al cheltuielilor de funcţionare ale Centrului de zi pentru primire copii scolari si prescolari din comunele  Dragos Voda si Stefan cel Mare , pentru anul 2023 nr.3003/14.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3013/14.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.3110/15.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numărului personalului neclerical pentru Parohia „Sfântul Nicolae” Oltenița, Județul Calarasi nr.2966/13.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.2967/13.02.2023, Raportul Direcției Economice nr.2968/13.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 134/2004 privind înfiinţarea Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare nr.3231/16.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3232/16.02.2023, Raportul Comp. Juridic nr.3233/16.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile, pentru înfiinţarea de apartamente sociale, pentru copii şi tineri cu dizabilităţi instituţionalizaţi nr.3078/15.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3079/15.02.2023, Raportul comun al Comp.Juridic, Direcției Tehnice și  Direcției Economice nr.3080/15.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Juridică și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

10.Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții  ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași nr.3217/16.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3221/16.02.2023, Raportul Comp. Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.3223/16.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcții și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Urgență „Dr.Pompei Samarian” nr.3130/15.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3133/15.02.2023, Raportul Comp. Sănătate nr.3134/15.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcții și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari nr.2990/14.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.2991/14.02.2023, Raportul Comp. Sănătate nr.2992/14.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” Călărași nr.2656/08.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.2657/08.02.2023, Raportul Comp. Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.2658/08.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.91/2010 privind constituirea Consiliilor de Administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași nr.2890/13.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.2891/13.02.2023, Raportul Comp. Sănătate nr.2892/13.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport; 

15.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia nr.3210/16.02.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3211/16.02.2023, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr.3212/16.02.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică.

16.Diverse.

                               


There is no ads to display, Please add some

About The Author