DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 12 Aprilie 2021

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 6043/08.04.2021;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile art. 28 alin. (1) – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 37/2021;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 12 Aprilie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 01.04.2021 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 434/116/2021

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4991/24.03.2021, Raportul Președintelui CJC, nr. 5917/07.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5918/07.04.2021;

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2020 în exercițiului bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5800/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5802/06.04.2021;

            3.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 6%, din impozitul pe venit estimate a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5814/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5815/06.04.2021;

            4.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5812/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5813/06.04.2021;

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Asociatia Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea proiectului „AL-IN – Acțiuni Localizate și Incluziune în comunități rome din Județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5008/08.04.2021, Raportul DDRRE, nr. 5009/08.04.2021

       Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

                    (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

                           PREŞEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                                                                  

                         ec. Vasile ILIUŢĂ                                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                                               Aurel PARASCHIV

 

 


There is no ads to display, Please add some