DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 07 Decembrie 2022

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 19016/06.12.2022;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile art. 28 alin. (1) – lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 37/2021;

  În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                            DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă, de îndată, Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 07 Decembrie 2022, ora 1100, cu următorul proiect pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022, nr.19001 din 06.12.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.  19002 din 06.12.2022, Raportul Direcției Economice nr. 19003 din 06.12.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spații, aflate în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, nr.18929 din 06.12.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18930 din 06.12.2022, Raportul Direcției Economice nr.18933 din 06.12.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași, nr. 18946 din 06.12.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18947 din 06.12.2022, Raportul Direcției Economice nr. 18946 din 06.12.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Urbanism; și Comisia Servicii Publice;

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor construcții, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea ECOAQUA S.A. Călărași, nr. 16513 din 25.10.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16514 din 25.10.2022, Raportul Direcției Economice nr. 16515 din 25.10.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Călărași pentru participarea la implementarea Proiectului din Investiția I.4” Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finanțat din PNRR, component 11 – turism și cultură, nr. 18972 din 06.12.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18976 din 06.12.2022, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 18983 din 06.12.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget și Comisia Învățământ.

       Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

           (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.


There is no ads to display, Please add some