DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

          Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din  Legea  administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

                    Articol unic: Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 13 Iulie 2018, ora 1100, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

    1.Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii acordului pentru efectuarea de investiții din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, în vederea creșterii eficienței energetice a imobilului situat în municipiul Călărași, str. Independenței nr. 5

    3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 75/2018 privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului "Management eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Veliko Tarnovo" în cadrul Programului INTERREG VA România – Bulgaria

    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CORPURILE A,B,C SI D LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI – Faza DALI”

    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Reabilitare energetică, Inspectoratul De Jandarmi Judeţean Călăraşi, Municipiul Călărași – Faza DALI”

    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare energetică, Grădinița cu Program Normal Nr. 5, Municipiul Oltenița – Faza DALI”

    7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare energetică, Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, Municipiul Oltenița – Faza DALI”

    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare energetică, Scoala Gimnaziala Speciala nr. 1, Municipiul Călărași- Faza DALI”

    9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare energetică, Școala Gimnazială Spiru Haret, Municipiul Oltenița – Faza DALI”

    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare energetică, Școala Gimnazială Ștefan Vodă, Com. Ștefan Vodă, Jud. Călărași- Faza DALI

    11.Diverse – Informare privind efectuarea concediului legal de odihnă de către Președintele Consiliului Județean Călărași

 

                               PREȘEDINTE,                                                                                            AVIZEAZĂ,

                         ec. Vasile ILIUȚĂ                                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                       Emil MUȘAT

 

 

                                                                                   

Nr. 167

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 11.07.2018


There is no ads to display, Please add some