Deputat Constantin Bîrca : „Suprafeţele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant”

Please enter banners and links.

12.09.2022

Prezenta declaraţie politică are rolul de a sublinia măsurile întreprinse în scopul redresării pădurilor României, atât de grav afectate de exploatarea abuzivă din ultimii 30 de ani. Este îngrijorător faptul că suprafeţele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha în anul 2014 la mai puţin de 200 ha în anul 2020.

A fost adoptată Ordonanţa de urgenţă care pregăteşte cadrul prin care România să-şi ducă la împlinire planurile de împădurire asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Potrivit acestuia, până la sfârşitul anului 2023, România are obligaţia să realizeze lucrări de împădurire şi reîmpădurire pe o suprafaţă de 25.000 ha, iar în perioada 2024-2026 este necesar a fi realizate alte 31.700 ha lucrări de împădurire şi reîmpădurire.

Ordonanţa prevede patru categorii de lucrări de împădurire, astfel:

  • Împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente;
  • Împădurirea terenurilor agricole degradate devenite inapte pentru agricultură, dar care pot fi puse în valoare prin plantarea acestora;
  • Împădurirea terenurilor situate în fondul forestier naţional, cu o suprafaţă de cel puţin 0,5 ha, care anterior manifestării incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu pădure şi care necesită o refacere a potenţialului forestier prin împădurire;
  • Împădurirea terenurilor agricole expropriate de Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de protecţie.

Potrivit afirmaţiilor ministrului mediului, apelor şi pădurilor, Tánczos Barna – "Acestea sunt păduri asumate deja de noi prin PNRR şi pentru care avem la dispoziţie 730 de milioane de euro. Aceşti bani pot ajunge atât la proprietarii de stat, cât şi la cei privaţi pentru noi suprafeţe de pădure create, inclusiv păduri urbane.

Pentru a pune în aplicare prevederile actului normativ, se impune elaborarea cu maximă urgenţă a normelor metodologice.

O altă problemă asupra căreia doresc să atrag atenţia este cea a informării publicului asupra măsurilor adoptate.

O informare redusă va conduce la întârzierea accesului celor interesaţi şi implicit la tergiversarea lucrărilor.

 

Deputat Constantin Bîrcă

 


There is no ads to display, Please add some