CRZCD a obținut autorizația sanitară și licența de funcționare

Please enter banners and links.

CENTRUL DE RECUPERARE DE ZI PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI situat în cartierul Măgureni din mun.Călărași a luat ființă ca urmare a Asocierii Județului Călărași cu Fundația SERA România și DGASPC Călărași, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Județean Călărași nr.117/29.06.2018, obiectivul de investiții fiind finalizat și recepționat în iunie 2022. 

Prin această Asociere, Fundația SERA România s-a obligat să asigure proiectarea, executarea lucrărilor de investiții și amenajarea noului centru, cheltuielile fundației fiind de 357.000 euro.

Consiliul Județean Călărași s-a obligat să pună la dispoziție terenul pe care este amplasat centrul, respectiv str.Independenței nr.5A, teren ce face parte din domeniul public al județului Călărași și să înființeze în subordinea DGASPC Călărași un nou centru de recuperare pentru copii cu dizabilități și totodată să asigure cheltuieli de 15% ale investiției, respectiv 63.000 euro, costurile totale fiind în valoare de 420.000 euro.

DGASPC Călărași are obligația în continuare, de a asigura organizarea și funcționarea noului centru și de a menține destinația investiției cel puțin o perioadă de 10 ani după înființare. Activitatea centrului va fi monitorizată cel puțin 1 an de către Fundația SERA România.

Astfel, activitatea propriu-zisă a Centrului de Recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități a început pe 05.12.2022, capacitatea centrului fiind stabilită prin ROF, la 48 locuri. Terapiile se desfășoară zilnic 1/1, și periodic în grupuri mici (6 copii), în scop de facilitare a integrării/socializării de grup.

Programele de recuperare pentru copii cuprind activități de kinetoterapie, logopedie, intervenție psihologică, intervenție educațională, activități de consiliere și sprijin pentru copii (în funcție de gradul de dizabilitate) și familiile acestora și sunt asigurate de personal calificat.

 

În prezent, există 49 copii înscriși la programele de recuperare ale CRZCD iar pentru doi copii,  ședințele de recuperare prin kinetoterapie sunt efectuate la domiciliu prin intervenția echipei mobile (cazuri grave, nedeplasabile).

 Durata programului de recuperare pentru copii este cuprinsă între o oră și 3 ore / săptămână în funcție de recomandările medicale și de terapiile cuprinse în dispoziția și contractul cu familia aprobate de  DGASPC Călărași.

După fiecare ședintă de lucru cu copiii, specialiștii informează familia cu privire la activitățile desfășurate la cabinet și recomandă tehnici de lucru pentru a fi aplicate și acasă. Scopul este de a dezvolta calităţile de co-terapeut pentru familie pentru continuarea terapiilor la domiciliu şi de a facilita intervenţia centrată pe problemă.

Sunt oferite aparținătorilor,  informații cu privire la identificarea și depăşirea situaţiilor de criză specifice atât copilului prin dizabilitatea prezentă, cât şi familiei prin implicarea în viaţa de familie a anumitor factori specifici legaţi de dizabilitatea copilului şi, implicit, modificarea stilului de viaţă al familiei.

 Organigrama acestui serviciu  cuprinde 16 posturi, din care

  • 1 post conducere (ocupat prin delegare atribuții)
  • 10 posturi personal de specialitate (logoped 1, kinetoterapeut 1, psiholog 2, asistent social 1, asistent medical 2, educatori 2, maseur 1)
  • 5 posturi personal administrativ (2 ingrijitori, 2 muncitori, 1 administrator).

Din cele 16 posturi aprobate, sunt vacante 3 posturi (șef centru, 1 psiholog,1

muncitor) celelalte posturi fiind ocupate prin redistribuirea personalului din cadrul Centrului de Plasament pentru Copiii cu handicap Sever Călărași – centru aflat în proces de restructurare și reorganizare.

         În prezent, CRZCD a obținut autorizația sanitară și licența de funcționare provizorie, conform Deciziei MMTES nr.291/29.03.2023.

 

 

 

 


There is no ads to display, Please add some