Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE

privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 432/22.02.2018 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia     publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

 

            Articol unic: se modifică şi se completează articolul unic al Dispoziţiei 432/22.02.2018 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în sensul suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 

 

17.  Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 1107 mp, situat în Călărași, strada Varianta Nord, nr. 1, cu număr cadastral 25164.

18.  Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren,  proprietate privată a municipiului Călărași, în suprafață de 2000 mp, situat în Călărași, strada Varianta Nord, nr. 1, cu număr cadastral 23154.

19.  Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 450 mp, situat în Călăraşi, strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 3, lot 1 (strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, sub. 4).

20.   Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 450 mp, situat în Călăraşi, strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 3A, lot 2 (strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, sub. 4), NC 25160.

21.   Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 572 mp, situat în Călăraşi, strada General Leonard Mociulschi, nr. 1.

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

Nr. 433                                                                          Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi                                                          Secretarul municipiului,

Astăzi, 22.02.2018                                                       Cs. jr. Sârbu Mărgări


There is no ads to display, Please add some

About The Author