Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.06.2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.07.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a  solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a cererilor de locuinţe pentru analizarea şi repartizarea locuinţelor sociale.
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/25.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local Călărași.
  6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.07.2020 – 30.09.2020.

Diverse.

 

                                                      Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some