Consiliul județean, convocat în ședință extraordinară, joi, 13 dec.

Please enter banners and links.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

 

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

 

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

          Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din  Legea  administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

                    Articol unic: Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 13 Decembrie 2018, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

               1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Fulga Marius Eugen în vederea exercitării atribuțiilor județului Călărași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOMANAGEMENT SALUBRIS”

               2.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al județului Călărași

               3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

               4.Diverse – Moment solemn cu prilejul închiderii proiectului ”10 pentru Centenar” proiect implementat de Consiliul Județean Călărași și finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale

 

                           PREȘEDINTE,                                                                  AVIZEAZĂ,

                         ec. Vasile ILIUȚĂ                                                   SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                             Emil MUȘAT                                                          

Nr. 352

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 11.12.2018

 


There is no ads to display, Please add some