CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil

Please enter banners and links.

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând fostul spital TBC Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 25/2009 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 228 din 29.11.2017.   

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 10 construcții, cu suprafaţa construită totală de 2099 m.p. și teren în suprafaţă de 23352,11 m.p. din acte, respectiv 23406 m.p. din masurători, este situat în comuna Dor Mărunt, str. Șoseaua București – Constanța, nr. 17 ( fosta str. Principală, nr. 88), județul Călărași, și reprezintă fostul spital TBC Dor Mărunt.

 Imobilul are numărul cadastral 547, înscris în Cartea Funciară nr. 810 a localității Dor Mărunt.

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 506.098 lei.

Pasul de licitare este de 5000 lei.

Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, începând cu data de 19.03.2018, ora 8ºº, până pe data de 05.04.2018, ora 12ºº, la preţul de 300 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei.

Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Instrucțiunile constituite ca Anexă la HCJ 228/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 13.04.2018, ora 12ºº.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10ºº în data de 16.04.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 19.04.2018, ora 12ºº , la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 25.04.2018, ora 10ºº.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Istrate Aida, la Consiliul Judeţean Călăraşi, telefon 0242/311301, int. 141.

 

PREŞEDINTE,

Vasile ILIUȚĂ

 

 


There is no ads to display, Please add some