Conflict de interese administrativ – BUCUR ION, fost consilier local din Şoldanu – şi actualul primar a fost declarat incompatibil

Please enter banners and links.

646x404Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către BUCUR ION, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în perioada 27 iunie 2012 – 31 octombrie 2013.

În perioada exercitării mandatului de consilier local, BUCUR ION a participat la deliberarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu privind aprobarea închirierii suprafeţei de 43,2542 ha teren arabil, aparţinând izlazului Comunei Şoldanu (teren aflat în domeniul privat al comunei şi administrat de consiliul local), iar, ulterior adoptării hotărârii, a depus oferte în sensul participării la licitaţia publică cu strigare şi a încheiat trei contracte de închiriere, având ca obiect suprafaţa de 3 ha teren situat în izlazul Comunei Şoldanu, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75 şi art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine […]”, și dispozițiile art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „[…] conslierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali […] sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BUCUR ION a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Reamintim că şi actualul primar, Iulian Geambaşu, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatelor de primar, întrucât, simultan cu funcţia de primar, a desfăşurat şi activitatea remunerată de agent de asigurări în cadrul Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003. Acesta a ataca raportul de evaluare al ANI la Curtea de Apel Bucureşti şi îşi păstrează funcţia până la soluţia irevocabilă a instanţei. 


There is no ads to display, Please add some