Concurs tematic „Un măr pe zi, o viaţă sănătoasă“

Please enter banners and links.

Din data de 3 decembrie 2012, în urma Hotă­rârii de Guvern nr. 1.154 din 27 noiembrie 2012, a început derularea, la nivel naţional, a “Pro­gramului de încurajare a consumului de fructe în şcoli”, şi implicit, la nivelul judeţului Călăraşi. Pentru anul şcolar 2012 – 2013 se vor acorda gratuit mere pentru o perioadă de maximum 89 de zile de şcolarizare.
Pe lângă distribuţia de mere, pentru anul şcolar în curs, va fi obligatorie şi implementarea unor măsuri adiacente pentru conştientizarea de către copii a importanţei consumului de fructe. Conform prevederilor art.2, (1) al H.G. mai sus menţio­nate, măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2012 – 2013 sunt următoarele:
a) Organizarea de vizite la ferme pomicole, ori legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri, ori alte evenimente şi/sau activităţi similare;
b) Organizarea de concursuri tematice cu premii că modalităţi practice educative care să contribuie la dezvol­tarea compeţentelor ele­vilor şi prin activităţi de grădinărit.
Sumele alocate pentru implementarea acestor măsuri adiacente vor fi în cuan­tum de 10% din fondu­rile alocate pentru acordarea gratuităa merelor, conform art.1, (2), şi vor fi repartizate pe cele două semestre şcolare, urmând a fi rambursate Consiliului Judeţean Călăraşi după depunerea cererii de plată, conform Ghidului Soli­citantului pentru implemen­tarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere.
Având în vedere înce­perea distribuţiei de mere pentru semestrul I al anului şcolar 2012-2013, prin consultarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, s-a hotărât, că modalitate de pu­nere în aplicare a acestor mă­suri adiacente, lansarea unui concurs tematic care a constat în trimiterea de către şcolile participante a unei pre­zentări Power Point cu tema «Un măr pe zi, o viaţa sănătoasă».
În urmă desemnării de către o comisie formată din doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi şi câte un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Jude­ţean Călăraşi, al Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi şi al Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Călăraşi, a celor zece şcoli câştigătoare a primei etape a concursului, s-a stabilit că festivitatea de premiere să aibă loc în data de 16 ianuarie a.c., la sediul Consiliului Judeţean Călă­raşi, unde şcolile desemnate câştigătoare şi-au ridicat premiile, acestea constând în seturi de obiecte de bricolaj, necesare pentru întreţinerea spaţiului verde aferent fie­că­rei instituţii şcolare. Pe lângă aceste premii, au fost acordate şi diplome tuturor şcoli­lor participante la concurs.
Şcolile declarate câşti­gătoare sunt, în ordine aleatorie, următoarele:
– din municipiul Călăraşi : Şcoala gimnazială „Nicolae Titulescu“, Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul“, Şcoală gimnazială „Tudor Vladimirescu“, Şcoala gimnazială „Gheor­ghe Florea“, Şcoala gimnazială „Mircea Vodă“ ;
– din municipiul Olteniţa : Şcoala gimnazială „Spiru Haret“, Şcoala gimnazială „A.D. Ghica“
– Şcoala gimnazială nr. 1 Lehliu-Gară, Şcoala gimna­zială nr. 1 Căscioarele, Şcoa­la gimnazială nr. 1 Dichiseni.
În semestrul II al anului şcolar în curs acest concurs va continua şi se va derula la nivelul fiecărei şcoli, constând în elaborarea unui mini proiect cu o temă relevantă pentru implementarea măsurilor adiacente Progra­mului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
 


There is no ads to display, Please add some