Concurs filme prezentare

Please enter banners and links.

primaria_calarasi2Primăria Municipiului Calarasi vă invită să participaţi la prima ediţie a concursului de filme de prezentare a Municipiului Călăraşi.

 Concurs filme prezentare

 

Informaţii generale privind concursul

Concursul se adresează tuturor celor pasionaţi de arta cinematografică în diversele ei forme, oferindu-le astfel prilejul de a-şi manifesta libertatea de exprimare artistică într-un concurs cu public.

Videoclipul de prezentare a localităţii – va avea durata de maximum 300 secunde, dedicate prezentării localităţii şi împrejurimilor. Vor fi punctate caracterul obiectiv şi determinant al clipului cât şi valenţele sale cinematografice.

 

Conditii generale

Concursul este organizat de catre Primăria Municipiului Călăraşi, denumită în continuare Organizator, in cadrul Zilelor Municipiului Călăraşi, editia 2014.
• Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Concursului.
• Tematica concursului este Călăraşi – oraşul nostru”.(OUR TOWN  – CĂLĂRAŞI)

 

Calendarul de desfasurare al Concursului
• Calendarul concursului este:
– perioada  10 iulie 2014– 1 septembrie 2014 – inscrieri videoclipuri la sediul Primăriei municipiului Călăraşi, Registratura – cu mentiunea „Concursul Calarasi – Orasul nostru”, de luni pana vineri intre orele  9.00-14.00.
– 10 septembrie 2014 – jurizarea videoclipurilor
– 15 septembrie 2014 – anuntarea castigatorilor
• Organizatorii îşi rezervă dreptul de prelungire sau modificare a datelor de concurs anunţând în prealabil acest lucru.

Dreptul de participare
• La Concurs poate participa orice cetaţean cu varsta minima 14 ani.
• Participantii pot inscrie in concurs maxim 2 videoclipuri.
• Filmul prezentat în concurs nu trebuie să fi fost prezentat într-un alt context public;

Producțiile video trebuie să integreze următoarele elemente – stema oraşului, date istorice referitoare la localitate, clădiri reprezentative, elemente recognoscibile ale cadrului natural înconjurător, ideea creativă urmărind poziționarea localităţii în contextul naţional ca fiind una pozitivă.

• Sunt interzise cu desăvârşire:
– utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
– folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
– crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală;
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a elimina din concurs lucrările care au caracter tendenţios sau care nu respectă condiţiile mai sus-menţionate.
• Nu vor fi trecute pe generic datele de recunoaştere ale realizatorilor filmului sau alte elemente care ar putea conduce, implicit, la recunoaşterea identităţii acestora.
• Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate în Fişa de participare.
• Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurtmetraj, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Detalii tehnice:
• Calitatea audio şi video a produsului final trebuie să fie corespunzătoare unei bune vizionări
• Editarea se poate face cu orice soft de prelucrare video

• Se recomandă ca produsul final să fie în format avi, mpg, wmv sau orice altă encodare, care va permite vizionarea materialului cu Windows Media Player.
• Filmul poate fi predat pe suport CD sau DVD, introdus în carcase corespunzătoare, pentru expedierea în siguranţă a acestora.
• Pe coperta fiecărei carcase vor fi menţionate, numele participantului, şi titlul filmului, iar pe suportul CD sau DVD, vor fi trecute doar titlul fără niciun alt element de identificare personală.
• Fiecare CD sau DVD va conţine un singur film. Din motive de jurizare nu se admit mai multe filme pe acelaşi disc.
Având în vedere că acest concurs nu urmăreşte relevarea unui grad ridicat de profesionalism în realizarea tehnică a materialelor video, organizatorii, în speţă juriul concursului, vor avea în vedere, în primul rând, criteriile artistice şi cele de reprezentare, pe care participantii trebuie să le demonstreze. Vor fi urmărite originalitatea, ineditul, obiectivitatea, spontaneitatea şi mesajul în realizarea scurtmetrajelor.

 

PREMII

Filmul câştigător va fi premiat cu 1000 lei (sumă impozabilă).

Acordarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia pot fi facute publice si folosite in materiale electronice sau tiparite de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta, acord echivalent cu cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizatori.
Toate premiile Concursului trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la anuntarea castigatorilor, in caz contrar premiile nemaifiind datorate de catre Organizatori.
Intrarea in posesia premiilor poate fi realizata prin urmatoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul Primariei Municipiului Călăraşi
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de un parinte sau de reprezentatul legal.

Politica de confidenţialitate: Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.


There is no ads to display, Please add some