Concesionarea locurilor de înhumare în cimitire, amenajarea şi întreţinerea locurilor, înstrăinarea acestora, donare, moştenire şi confiscare

Please enter banners and links.

  • (Extras din REGULAMENTUL  ADMINISTRĂRII CIMITIRELOR  DIN  MUNICIPIUL  CĂLĂRAŞI)

Art. 7       Locurile de înhumare din cimitire se concesionează:

a) după decesul unei persoane, pe termen limitat de 7 ani (conform Art. 10), sau pe termen nelimitat.

b) pentru persoana în viaţă ce nu este concesionara altui loc de înhumare i se poate concesiona un singur loc, la cererea acesteia, pe termen nelimitat, cu plata tarifului de concesionare în vigoare; titularul locului concesionat are obligaţia de a-şi marca locul cu plăcuţă de identificare în care va fi trecut numele şi nr. actului de concesionare şi de împrejmuirea acestuia în termen de max. 6 luni de la data atribuirii.

        Ultima înhumare pe locurile atribuite în folosinţă pe durata de 25 ani, 49 ani sau 50 ani, conform prevederilor regulamentelor anterioare, se va putea face cu cel puţin 7 ani înainte de expirarea acestei durate; sub perioada de timp de 7 ani, este obligatorie concesionarea pe durată nelimitată (excepţie zona a III-a unde se poate reconcesiona şi pentru perioada de 7 ani). 

        Concesionarea locurilor de înhumare în cimitirele nou înfiinţate se face cu plata tarifului de loc, zonă şi perioadă, în lei/m.p. după care se întocmeşte actul de concesiune. La ridicarea actului de concesiune se va elibera contra cost şi însemnul de marcaj al locului.

Art. 8    Administraţia Cimitirelor va putea concesiona locuri de înhumare pe durata nelimitată amenajate în prealabil de către aceasta, cu 1, 2 sau 3 cripte de înhumare suprapuse sau fără astfel de amenajări.

        Concesionarii acestor locurilor de înhumare amenajate, vor suporta în afara tarifelor stabilite pentru atribuire, contravaloarea actualizată a amenajărilor atribuite.

Art. 9   Unei persoane în viaţă i se va putea concesiona, la cerere, pe durata nelimitată, numai un singur loc de înhumare. De acest drept beneficiază conform legii şi persoanele beneficiare de gratuitate în acordarea unui loc de înhumare, la cererea acestora sau pentru înhumarea acestora.

În acest loc vor putea fi înhumaţi titularii concesiunii, soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor.

        Atribuirea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare (pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat) este nulă de drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra acestuia.

1. Fac excepţie cazurile în care pe locul atribuit anterior nu există amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani, deasemeni şi în cazul moştenirilor.

2. Nu fac excepţie persoanele beneficiare de gratuităţi conform legii (veterani sau văduve de război, deportaţi, strămutaţi, etc.), care sunt în prealabil concesionari de locuri de înhumare; aceste persoane beneficiază de acest drept legal doar pentru reconcesionarea cu titlu gratuit pe o perioadă nelimitată a unui singur loc de înhumare la care este titular, înaintea datei de expirare a concesiunii.

3. Se poate atribui contra cost al 2-lea loc de înhumare numai în caz de deces al titularului concesiunii în care pe locul concesionat de către acesta nu sunt amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani.   

Art. 10  Primarul Municipiului Călăraşi poate dispune concesionarea gratuită pe termen de 7 ani a locurilor de înhumare, numai persoanelor sărace, lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele de atribuire în vigoare.

        Persoanele în viaţă ce fac dovada gradului de rudenie, conform Art. 9 alin. 2, cu persoanele de la alin. 1, până la împlinirea termenului de 7 ani de la înhumare, pot beneficia de drepturile de la Art. 7 lit. b şi alin. 3.


There is no ads to display, Please add some

About The Author