COMUNICAT DE PRESĂ Privind campania de informare desfășurată de Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân

Please enter banners and links.

ANR_8749În weekendul 4-5 aprilie, angajați ai Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, însoțiți de lucrători ai Poliției Locale, instituții din subordinea Primăriei Municipiului Călărași, derulează o campanie de informare în rândul deținătorilor de câini de companie. Acțiunea are loc la orele dimineții, în parcuri și pe străzi, prin intermediul unor pliante care conțin extrase din Regulamentul de gestionare a populației canine din municipiul Călărași, aprobat prin HCL nr. 15/29.01.2015.

Astfel, potrivit Regulamentului mai sus menționat, deținătorii de câini de companie au mai multe obligații, în special în locurile publice, nerespectarea prevederilor atrăgând după sine amenzi ce pornesc de la 100 de lei și ajung la 800 de lei.

Menționăm faptul că după această campanie de informare, începând de luni, 6 aprilie a.c., se vor intensifica acțiunile de control pe această linie.

Prezentăm în continuare principalele Articole din cadrul Regulamentului de gestionare a populației canine din municipiul Călărași, aprobat prin HCL nr. 15/29.01.2015:

Art. 3 În cuprinsul prezentului regulament termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.       prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află câinele;

2.       câinele de companie – câinele deţinut sau destinat a fi deţinut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie;

ANR_8757 (2)3.       câinele fără stăpân – orice câine crescut, adăpostit, tinut pe domeniul public, i n locuri publice sau în spaţii adiacente acestora, în afară proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolot, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare stabilit de ANSVSA;

Art. 4 Deţinătorii de câini de companie trebuie sa aibă vârsta minimă de 18 ani.

 

Art. 5 Orice persoană care deţine un câine de companie sau care are în grijă un câine de companie este responsabil de sănătatea şi bunăstarea acestuia.

 

ANR_8763Art. 7 Deţinătorii de câini de companie au obligaţia de a asigura acestora următoarele:

1.       un adăpost corespunzător , dar nu pe domeniul public  ;

2.       să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalul să devină liber;

3.       hrană şi apă suficiente;

4.       posibilitatea de mişcare suficientă;

5.       îngrijire şi atenţie;

6.       asistenţă medicală.

 

Art. 8 Deţinătorii de câini au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de aceştia, fiind strict interzis abandonul şi/sau izgonirea câinilor deţinuţi.

Un câine nu poate fi deţinut ca animal de companie dacă:

1.       condiţiile enumărate la art. 7 nu sunt îndeplinite;

2.       animalul nu se poate adapta în captivitate.

 

Art. 9 Deţinătorii de câini de companie au obligaţia de a prezenta reprezentantului desemnat al Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi,  carnetul de sănătate al câinelui, cu vaccinurile şi rapelurile la zi, eliberat de către medicul veterinar de la Adăpostul Canin sau orice alt medic veterinar autorizat şi de a solicita înregistrarea câinilor deţinuţi în baza de date constituită la nivelul Municipiului Călăraşi.

Este obligatorie identificarea prin microcipare a câinelui deţinut, prin aplicarea codului numeric pe carnetul de sănătate inseriat.

Art.14 Accesul câinilor de companie pe domeniul public este permis doar dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

•        câinele este însoţit permanent, pe întreaga perioadă în care acesta se află pe domeniul public, de către deţinătorului acestuia sau de către o altă persoană cu vârstă de minim 18 ani;

În cazul în care condiţiile prevăzute la acest articol nu sunt îndeplinite, câinii se consideră a fi câini fără stăpân.

 

Art. 15 Cu privire la comportamentul deţinătorilor de câini în locurile expuse publicului se instituie următoarele obligaţii ale acestora:

1.       câinii de companie sunt însoţiţi în public, obligatoriu, de către o persoană cu vârsta de minim 18 ani;

2.       Pentru orice pagubă produsă de animalul deţinut răspunderea o poartă proprietarul acestuia;

3.       Accesul câinilor de companie în localurile publice, mijloacele de transport în comun, parcuri, magazine, părţile comune ale imobilelor, pe drumurile publice şi căile de acces, este permis numai dacă aceştia sunt ţinuţi în lesă. Şi doar dacă nu există alte interdicţii care să interzică accesul animalelor.

4.       Se interzice accesul câinilor de companie în locurile de joaca pentru copii, pe plaja sau in portul turistic;

5.       Însoţitorii vor avea în mod obligatoriu, pe timpul plimbării sau scoaterii în spaţiul public a câinelui, actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. Fac excepţie câinii de însoţire ai persoanelor cu dizabilităţi si câinii de serviciu ai M.A.I sau M.Ap.N;

6.       Însoţitorii câinilor de companie au obligaţia de a purta asupra lor materialele necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea excrementelor animalului( pungă şi mănuşi de unică folosinţă sau pungă şi mătură cu făraş);

7.       Însoţitorii câinilor de companie au obligaţia să cureţe în urma animalului şi să arunce resturile rezultate la gunoi;

 

Capitolul VI. Dispoziții finale

 

Art.38 (a) Nerespectarea prevederilor de la articolele 7,8,9 şi 10 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 400 lei;

(b) Nerespectarea prevederilor de la articolele 15, 16 și  20 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 600 lei;

(c) Nerespectarea prevederilor de la articolele 16^1 şi 13 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei;

(d) Nerespectarea prevederilor de la articolele 12(5,6) , 11  şi 14 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei şi direcţionarea câinilor către Biobază.

(e) Nerespectarea prevederilor de la articolul 37 (4) din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 si 1 000 lei .

     Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor verbale de contravenţie se face de către inspectorii Primăriei Municipiului Călăraşi, reprezentanţi ai Poliţiei locale sau reprezentanţi ai Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân .

 

BIROUL DE PRESĂ   


There is no ads to display, Please add some