Colegiul Economic a organizat seminarul cu tema „Modele de succes pentru viitori antreprenori”

Please enter banners and links.

Seminarul face parte din cadrul proiectului „Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) – prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor” a cărui valoare se ridică la valoarea de 1.982.907,00 lei.

Colegiul Economic Călăraşi a organizat marţi, 25 noiembrie, la sediul Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Călăraşi, seminarul cu tema „Modele de succes pentru viitori antreprenori”, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO)- prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”, finanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Obiectul seminarului l-a constituit schimbul de bune practici prin prezentarea unor afaceri de succes din judeţ.

Au participat toţi partenerii implicaţi în proiect: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor, Liceul Danubius, Liceul tehnologic de Transporturi Auto, elevi din grupul ţintă, prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, reprezentanţi ai ISJ Călăraşi.

Au dat curs invitaţiei beneficiarului proiectului de a-şi expune pe scurt povestea afacerii lor nu mai puţin de 10 întreprinzători locali. Domeniile de activitate vizau comerţ, servicii, mentenaţă, imobiliare, turism, securitate şi sănătate în muncă, echipamente IT, service şi vânzări.

 

Parteneriatul proiectului realizează deschiderea de noi canale de comunicare între mediul de formare iniţială, mediul de formare continuă şi mediul de afaceri astfel încât să permită adaptarea formării profesionale la nevoile de competenţe / aptitudini specifice diverselor domenii de activitate cerute pe piaţa muncii.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea în rândul elevilor a competenţelor şi aptitudinilor de muncă care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare profesională şi prin implementarea şi dezvoltarea metodei interactive şi inovatoare de învăţare “Firma de exerciţiu” în vederea creşterii inserţiei acestora pe piaţa muncii.

 

Grupul ţintă este format din 500 de elevi de liceu care vor beneficia de:

  • Activitate de consiliere şi orientare profesională care urmăreşte creşterea abilităţilor elevilor de a-şi allege şi adapta parcursul de carieră la capacităţile şi nevoile proprii cât şi la cedrinţele muncii prin participarea acestora la sesiuni de consiliere vocaţională şi de carieră. (100 de elevi selectaţi să participle la activităţile FE).
  • Firma de exerciţiu – activitate inovatoare care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă. În acest sens se vor avea în vedere următoarele obiective
  1. Organizarea şi amenajarea Centrului de Iniţiere Antreprenorială a Tinerilor
  2. Înfiinţarea firmelor de exerciţiu şi desfăşurarea activităţilor specifice
  3. Elaborarea programei de CDL / CDŞ pentru implementarea metodei firmelor de exerciţiu la liceele partenere şi elaborarea de material support pentru programa CDL / CDŞ
  4. Organizarea unui târg local al firmelor de exerciţiu şi a compewtiţiilor specifice

Durata de implementare a proiectului a cărui valoare este cifrată la 1.982.907.00 lei este de 18 luni.

Declaraţii

Marian Drăgan, preşedinte CCIA Călăraşi

“ Avem nevoie de mai multă iniţiativă şi acesta este unul din scopurile proiectului în care funcţionăm. Avem nevoie de firme de exerciţiu să înţelegeţi ce înseamnă un mediu de afaceri, cum funcţionaţi într-un mediu de afaceri, cum îşi desfăşoară activitatea o societate, cum accesaţi un fond European, cum vă creionaţi viitorul. Este foarte important pentru dumneavoastră dar şi pentru noi.

Dacă vi se par interesante aceste chestiuni aplicaţi-le în firma de exerciţiu şi  când terminaţi şcoala, peste 1-2-3 ani, intraţi pe piaţa muncii şi aveţi acest exemplu făcut în faţă. Intraţi şi începeţi să munciţi pentru dumneavoastră. Deschideţi firma, ştiţi cum funcţionează, ştiţi la cine apelaţi şi aveţi câteva exemple de bună practică.”

Prof. Daniel Cârjilă, manager proiect

" Ne-am propus să fie un seminar de schimb de bune practici. Voi să cunoaşteţi nişte afaceri dezvoltate în oraşul nostru şi eventual să vă alegeţi în activitatea pe care o veţi desfăşura la firma de exerciţiu ca domeniul care a fost prezentat de antreprenori. Avem cabinetul firmelor de exerciţiu finalizat, aşa că de săptămâna viitoare o să veniţi la Colegiul Economic Călăraşi împreună cu profesorii voştri şi o să deschideţi firmele de exerciţiu pentru a începe pregătirea voastră ca viitori antreprenori. Vă urez succes în activitatea pe care o veţi desfăşura şi să sperăm că la sfârşit mai mult de 5% din voi să vă gândiţi că poate după ce veţi termina liceul să vă deschideţi o afacere.”

gallery


There is no ads to display, Please add some