Bugetul municipiului Călărași pe anul 2018

Please enter banners and links.

Consiliul Local Călărași a aprobat, în ședință extraordinară, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021, bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului Călărași, bugetul creditelor interne și Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2018.

Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași în anul 2018 se ridică la suma de 102.200 mii lei. La partea de cheltuieli, pe capitole, bugetul se împarte astfel:

Capitolul 51.02 ”Autoritate publică și acțiuni externe” – 16.389 mii lei

Capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale” – 1.615 mii lei

Capitolul 55.02 ”Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” – 200 mii lei

Capitolul 61.02 ”Ordine publică și siguranță națională” – 5.445 mii lei

Capitolul 65.02 ”Învățământ de stat” (20 instituții) – 6.665 mii lei

Capitolul 66.02 ”Sănătate” – 920 mii lei

Capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” – 13.251 mii lei

Capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență socială” – 26.043 mii lei

Capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” – 13.984 mii lei

Capitolul 74.02 ”Protecția mediului” – 9.372 mii lei

Capitolul 84.02 ”Transporturi” – 7.777 mii lei

Totodată a fost aprobat și Programul investițiilor publice pe anul 2018 care se ridică la suma totală de 33.899 mii lei.


There is no ads to display, Please add some