Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Please enter banners and links.

image003MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, titular al proiectului « EXECUŢIE STRADA I. L. CARAGIALE » anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact asupra mediului si fără evaluare adecvata de către APM Călăraşi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, propus a fi amplasat în Călăraşi, str. I. L. Caragiale, judeţul Călăraşi,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, Nr.2, jud.Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet :www.apmcl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2014


There is no ads to display, Please add some

About The Author