Anunţ public privind decizia etapei de încadrare MUNICIPIUL CALARASI

Please enter banners and links.

MUNICIPIUL CALARASI, titular al proiectului „INFIINTARE REȚEA CANALIZARE STR. DACIA – TRONSON 2, MUNICIPIUL CALARASIanunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „INFIINTARE REȚEA CANALIZARE STR. DACIA – TRONSON 2, MUNICIPIUL CALARASI, propus a fi amplasat în jud. Călărași, mun. Calarasi, str. Dacia

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului nr. 2, jud. Călărași,  în zilele de luni – vineri,  între orele 10 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

           2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Călărași.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author