Anunţ Primăria Gurbăneşti – organizarea licitatiei publice cu strigare pentru vanzarea unor terenuri situate in intravilan

Please enter banners and links.

Primaria comunei Gurbanesti,strada Principala nr.3,Gurbanesti,judetul Calarasi,tel 0242317138,fax 0242317320, email; primaria_gurbanesti@yahoo.com
A N U N T A
  In baza HCL nr.17 din 29.04.2014,organizarea licitatiei publice cu strigare pentru vanzarea unor terenuri situate in intravilan,   proprietate privata a Primariei comunei Gurbanesti, judetul Calarasi , conform HCL nr. 52 din 17.12.2012, HCL nr. 7 din 12.03.2013, HCL nr. 25 din 26.07.2013 si HCL nr. 30 din 28.08.2013 in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 215/2001  privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,dupa cum urmeaza;
-teren in suprafata de 7.191 m.p. situat in intravilanul satului Valea Presnei avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 32.945 lei, cu salturi de supralicitatie de 3.295 lei
-teren in suprafata de 2.351 m.p. situat in intravilanul satului Gurbanesti, avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 16.209 lei, cu salturi de supralicitatie de 1.621 lei
-teren in suprafata de 1.000 m.p. situat in intravilanul satului Gurbanesti avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 5.920 lei, cu salturi de supralicitatie de 592 lei
-teren in suprafata de 1.000 m.p. situat in intravilanul satului Gurbanesti avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 5.920  lei, cu salturi de supralicitatie de 592 lei
-teren in suprafata de 1.000 m.p. situat in intravilanul satului Cotofanca  avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 5.600 lei, cu salturi de supralicitatie de 560  lei
-teren in suprafata de 862 m.p. situat in intravilanul satului Valea Presnei avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 4.827 lei, cu salturi de supralicitatie de 483  lei
-teren in suprafata de 998 m.p. situat in intravilanul satului Valea Presnei avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 5.588 lei, cu salturi de supralicitatie de 559 lei
-teren in suprafata de 643 m.p. situat in intravilanul satului Cotofanca avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 3.600 lei, cu salturi de supralicitatie de 360 lei
-teren in suprafata de 486 m.p. situat in intravilanul satului Cotofanca avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 2.722  lei, cu salturi de supralicitatie de 272  lei
-teren in suprafata de 487  m.p. situat in intravilanul satului Cotofanca avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 2.727 lei, cu salturi de supralicitatie de 273  lei
-teren in suprafata de 1.158 m.p. situat in intravilanul satului Cotofanca  avand  pretul de pornire al licitatiei stabilit prin raport de evaluare in suma de 6.485 lei, cu salturi de supralicitatie de 649  lei
     Documentele licitatiei se vor pune la dispozitia celor interesati incepand cu data de 12.05.2014, la sediul Primariei comunei Gurbanesti , compartimentul ,,Contabilitate”, dupa achitarea la caseria unitatii a sumei de 200 lei,
  Anuntul privind licitatia publica pentru vanzare terenurilor va fi afisat la panoul de afisaj al Primariei comunei Gurbanesti, in data de 05.05.2014,  precum si publicat in 2(doua) ziare de interes local si/sau national.
  Ofertantii pot depune ofertele pana la data 06.06.2014 , ora 9,00 ,la sediul Primariei Gurbanesti, biroul ,,Registratura”, in doua exemplare.
 Data, ora si locul de desfasurare a licitatiei cu strigare;09.06.2014, ora 12,00, la sediul Primariei Gurbanesti-sala de sedinte.
  Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire pot fi depuse la sediul Primariei Gurbanesti, biroul ,,Registratura ” sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/317320 si e-mail cu cel putin 4 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor,respectiv data de 03.06.2014, ora 9,00
  Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi din str. Bucuresti,nr. 106, tel/fax 0242/315736.
  Impotriva hotararii Tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, conform prevederilor legale.
         Primar                                                                      Responsabil achizitii publice
                                                                                                      Contabil
    Manea  Sandu                                                                  Boulean Gheorghe

There is no ads to display, Please add some

About The Author