ANUNȚ ÎNCHEIERE PROIECT „INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE ȘI PREVENIRE – IPIP”, COD SIPOCA 442

Please enter banners and links.

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează începând cu data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.
Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire-IPIP ”, Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil.
Rezultatele și indicatorii proiectului. Au fost realizate:
• 11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
• 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii publice locale sprijinite în vederea realizării și implementării a 11 proceduri operaționale pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
• 1 ghid al procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
• preluarea și implementarea celor 11 proceduri la nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate;
• 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și a aleșilor locali;
• 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul integrității (cuprinde rezultatele sondajului de opinie);
• 6 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției;
Comunicat de presă www.poca.ro
• 90 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.
Durata proiectului: 15 de luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).
Date de contact pentru detalii:
Website: www.primariacalarasi.ro;
Telefon: 0242.311.005/int. 111;
Fax: 0242.318.574;
Adresa: Strada București, nr. 140A, municipiul Călărași;
Manager de proiect – GRADEA Daniela-Adriana, E-mail: daniela.gradea@primariacalarasi.ro;
Asistent manager – DOBRE Nelu, E-mail: nelu.dobre@primariacalarasi.ro
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 !


There is no ads to display, Please add some

About The Author