Please enter banners and links.

Consiliul Județean Călărași, în calitate de autoritate publică tutelară a Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin Comisia de Selecţie a candidaţilor pentru poziția de Director General și Director Economic al societății Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași,organizează procesul de recrutare/selecţie a candidaţilor.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la sediul Consiliului Județean Călărași din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, județul Călărași, până la data de 24.06.2019, inclusiv, ora 1630.

Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şiconţinutul dosarului de înscriere sunt afişate la sediul Consiliului Județean Călărași  și la sediul Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași din municipiul Călărași, str. Prelungirea Dobrogei, nr.12, clădirea C4, județul Călărași, precum și pe site-urile celor două entități, respectiv, www.calarasi.ro și www.drumuricalarasi.ro.

Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul Județean Călărași -Compartiment Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate,tel: 0242311301, int.176.


There is no ads to display, Please add some

About The Author