49 locuri de muncă vacante în străinătate, oferite prin reţeaua EURES

Please enter banners and links.

În această perioadă, statele UE pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin reţeaua EURES, o ofertă de 49 de locuri de muncă vacante.
Astfel, 11 locuri de muncă sunt oferite de Norvegia, pentru meseriile de: senior inginer proces (master în chimie) şi operator CNC (operator la maşina de frezat);
Persoanele cu studii superioare sunt preferate de angajatorii germani, 6 locuri de muncă fiind disponibile în Germania, pentru: manager şantier construcţii (specializare inginerie electrică/mecanică/construcţii), manager proiect, proiectant mecanică, programator roboţi, programator software şi proiectant electrotehnică;
Danemarca oferă 32 de locuri de muncă vacante în domeniul agricol, cerinţele de ocupare a acestora fiind următoarele:
– pentru supraveghetor/ superviser echipă de culegători de căpşuni -1 post : experienţă de muncă anterioară în domeniu, ca superviser, limba engleză nivel avansat;
– pentru specialist în fertilizarea solului prin irigaţii – 1 post: experienţă de muncă anterioară în fertilizarea solului prin irigaţii, cunoaşterea îngrăşămintelor, limba engleză nivel avansat;
– pentru stagiar-lucrător calificat în ferme de creştere a animalelor – 30 locuri de muncă: absolvenţi liceu agricol sau facultate cu profil agricol în 2011 sau 2012, doar specializările zootehnie şi medicină veterinară, limba engleză nivel avansat.
Persoanele din judetul Călăraşi care doresc să ocupe un loc de muncă în străinatate, vor prezenta un dosar care sa cuprindă urmatoarele documente:
– copie BI/CI sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase luni;
– CV model EUROPASS într-o limbă de circulaţie europeană sau în limba română;
– cazierul judiciar în original care să ateste că nu aveţi antecedente penale (termen de valabilitate şase luni);
– adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea apt pentru muncă.
Dosarele se pot depune la AJOFM Călăraşi, str. 13 Decembrie nr.12, precum şi la sediul Agenţiei Locale Olteniţa, str. Argeşului nr.111, în funţie de domiciliul solicitantului.
Accesând portalul EURES Romania – www.eures.anofm.ro, persoanele interesate pot afla informaţii actualizate la zi despre locurile de muncă oferite de statele UE, precum şi despre restricţiile privind accesul lucrătorilor români pe piaţele muncii naţionale impuse de ţările Uniunii Europene.
 


There is no ads to display, Please add some