363 locuri de muncă vacante în această săptămână, prin AJOFM Călăraşi

Please enter banners and links.

În această săptămână, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta, în funcţie de studiile şi calificări deţinute, pentru unul din următoarele locuri de muncă înregistrate în evidenţa AJOFM Călăraşi:
– confecţii textile – 272 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile: confecţioner îmbrăcăminte, călcător, mecanic întreţinere maşini cusut, electrician întreţinere şi reparaţii, controlor calitate, muncitor necalificat;
– comerţ – 56 locuri vacante: director magazin, lucrător comercial, casier, vânzător, manipulant mărfuri, şofer maşină mare tonaj;
– construcţii – 13 posturi: muncitor necalificat, electrician montator aparataj şi cabluri de înaltă tensiune, instalator apă canal;
– industrie – 9 locuri vacante: electrician întreţinere şi reparaţii, morar, sodor, strungar, manipulant mărfuri, lăcătuş confecţii metalice, operator la maşina de debitat;
– alimentaţie publică – 5 postrui disponibile: vânzătoare, ospătar, patiser;
– transporturi – 5 locuri: vulcanizator, şofer maşină de mare tonaj, spălător vehicule, electrician auto;
– alte activităţi – 3 locuri: frizer, coafeză, administrator credite.
În conformitate cu art. 10 alin.1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, agenţii economici au obligaţia de a comunica agenţiei toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 lei la 5000 lei.
Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe site-uri, nu exonerează firmele respective de obligaţia de a anunţa posturile disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.
Angajatorii care declară la AJOFM Călăraşi ofertele de locuri de muncă disponibile, beneficiază gratuit de servicii de mediere a a muncii, servicii ce constau în preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se poate face prin fax la nr. 0242.331.693, prin e-mail: calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediul Agenţiei Locale Călăraşi, sau la punctele de lucru Olteniţa şi Lehliu.
 


There is no ads to display, Please add some