Ziua Dunării- Ziua Peştelui Dunărean

Please enter banners and links.


Sâmbătă 29.06.2013, începând cu ora 07.00, pe parcursul întregii zile, Primăria Municipiului Călăraşi organizează, în Parcul Central, o serie de evenimente prilejuite de sărbătorirea ZILEI DUNĂRII.
La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai oraşelor şi judeţelor riverane Dunării, precum şi reprezentaţi ai misiunilor diplomatice prezente în România.

În acest sens invităm locuitorii municipiului Călăraşi să participe la activităţile care se vor desfăşura conform programului anexat.

ZIUA DUNĂRII – ZIUA PEŞTELUI DUNĂREAN
AGENDA EVENIMENTULUI
Călăraşi, 29 iunie 2013
7,00 – 10,00 Concurs de pescuit
9,00 – 15,30 Concurs de vâsle Campania Descoperă Rowmania / România naturală văzută din barcă, susţinută de Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23
• 9,00-11,00 Înscriere / pregătirea concurenţilor – zona debarcader;
• 11,00 -12,00 – Demonstraţie de vâslit (în canotca, kayac, canoe, skiff) efectuată de Ivan Patzaichin şi sportivii legitimaţi la CSM Călăraşi;
• 12,30 – 15,30 Desfăşurarea concursului de canotca 10+1(concurează echipe formate din: reprezentanţi ai instituţiilor din Călăraşi şi din localităţile invitate, ai companiilor private locale, jurnalişti, amatori ai sportului cu vâsle, echipa Rowmania condusă de Ivan Patzaichin, public larg etc.); festivitate de premiere;
10,00 – 12,00 Concurs de gătit;
10,00 – 19,00 Program artistic;
10,00 – 19,00 Activităţi desfăşurate pe aleile parcului:
• standuri cu expunere şi vânzare a produselor / echipamentelor destinate pescuitului;
• expoziţie de bărci;
• zona ONG-urilor şi IMM-urilor care vor prezenţa rezultate ale proiectelor implementate;
• zona expoziţională cu fotografii realizate în zona Dunării;
• zona în care reprezentanţii UAT-urilor, ai FLAG-urilor vor realiza, în final, Traseul Peştelui Dunărean;
11,30 – 12,00 Program muzical susţinut de fanfara Centrului Cultural Judeţean BARBU ŞTIRBEI din Călăraşi;
12,00 – 12,30 Deschiderea oficială a evenimentului de către Primarul Municipiului Călăraşi

12,30 – 13,00 Premierea câştigătorilor concursurilor de pescuit şi de gătit ;
19,00 Închiderea evenimentului

Ziua Dunării – Ziua Peştelui Dunărean

Finanţator: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013

Finanţare în cadrul Măsurii 2.1.2 – Conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, prin susţinerea activităţilor economice alternative, pentru creşterea atractivităţii zonei

Aplicant: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Călăraşi

Valoarea totală a proiectului: 286.378 lei inclusiv TVA

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate: 230.950 lei

Durata proiectului: 3 luni

Obiective specifice:
1. Sprijinirea comunităţilor din zonele pescăreşti aflate de-a lungul fluviului Dunărea în care actioneata FLAG-ul “Dunărea Călărăşeană”, pentru stimularea diversificării activităţilor economice, ştiinţifice, culturale şi sociale, în scopul dezvoltării durabile a zonei, valorificând eficient rersursele locale;
2. Creşterea competitivităţii zonei şi îmbunătăţirea nivelului de viaţă al locuitorilor teritoriului vizat prin identificarea de noi metode şi resurse;
3. Promovarea atractivităţii zonei cu tradiţie piscicolă prin dezvoltarea de produse turistice în scopul creşterii atractivităţii zonei în care acţionează FLAG-ul “Dunărea Călărăşeană”.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de:
1. Populaţia Municipiului Călăraşi, a localităţilor riverane Dunării şi, în general, a celor participante la evenimentele organizate prin proiect, din cadrul FLAG;
2. UAT-uri implicate în activităţile proiectului;
3. Mediul de afaceri din domeniul pisciculturii şi al valorificării oportunităţilor create de piscicultură (turism, industrie alimentară, meşteşuguri, etc.);

Beneficiari finali:
1. Comunităţile participante prin reprezentanţi la activităţile proiectului;
2. Entităţi Unităţi Administrativ Teritoriale participante;
3. Mediul de afaceri din domeniul de pescuit şi din mediile adiacente (turism, mass media, comerţ, etc.) din comunităţile prezente la activităţile proiectului;
4. Organizaţii (ONG-uri, IMM-uri, etc) participante la activităţile proiectului.

Campania Descoperă Rowmania, promovează ecoturismul şi principiile sale, cu accent pe valorificarea patrimoniului local şi a resurselor naturale, dar are şi o componentă de informare şi educare cu privire la exploatarea eficientă şi responsabilă a acestor resurse.

Obiectivul activităţii este acela de a aduce sau mai bine spus de a readuce oamenii la natură, de a-i face să redescopere potenţialul piscicol şi natural al zonei, contribuind astfel la consolidarea brandului local şi la diversificarea paletei de activităţi a populaţiilor rezidenţe şi nu numai.

Mişcarea Rowmania a fost iniţiată în urmă cu 2 ani, fiind prima mişcare de descoperire şi promovare a traseelor de apă din România, un proiect de antreprenoriat social, realizându-se încurajarea turismului ecologic şi a agrementului cu ambarcaţiuni cu vâsle, un model de comunicare a valorilor naturale.


There is no ads to display, Please add some

About The Author