Verificări la societăţile cu activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor

Please enter banners and links.

În perioada 06-07.03.2013 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, precum şi verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparare ale autovehiculelor.
Campania s-a adresat angajatorilor şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor (service-uri auto, vulcanizări auto, spălătorii auto, COD CAEN 4520).
În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, au fost controlate un nr. de 32 societăţi comerciale, constatându-se 39 deficienţe:
-instruirea lucrătorilor era efectuată în mod necorespunzător;
-persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor nu erau instruite de către medicul de medicina muncii;
-activităţile desfăşurate nu erau autorizate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, prin obţinerea certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
-trusele de prim ajutor erau incomplete;
-în fişele de instruire ale lucrătorilor nu era trecut traseul de deplasare de la domiciliu la locul de muncăşi nici durata deplasării;
-panourile de semnalizare privind securitatea şi sănătatea în muncă erau incomplete;
-nu au fost întocmite teste pentru verificarea cunoştinţelor lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
-în fişa postului nu erau trecute atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate a muncii;
-nu au fost numite prin decizie internă persoanele care trebuie să contacteze serviciile specializate în caz de pericol grav sau iminent de accidentare;
-posturile de lucru în aer liber nu au fost amenajate, în aşa fel încât pietonii şi vehiculele care circulă în incinta societăţii să o facă în condiţii de siguranţă;
-la fişa de instruire a fiecărui lucrător nu era ataşată o copie a fisei de aptitudini;
-planul de prevenire şi protecţie pe anul în curs nu a fost reactualizat.
S-au dispus măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi s-au aplicat 39 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 16000 lei.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlate 30 societăţi comerciale, unde s-au constatat 60 deficienţe:
– neevidenţierea orelor prestate în zilele de sâmbătă;
– neutilizarea modelului cadru de contract individual de muncă (CIM);
– nu se face dovada înmânării unui exemplar din CIM;
– neântocmire fişe de post;
– neântocmirea programării concediilor de odihnă;
– regulamente interne incomplete.
S-au dispus măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1000 lei. 


There is no ads to display, Please add some