Unsprezece consilieri propun schimbarea vicepreşedinţilor consiliului judeţean-Filipescu nu se află printre ei

Please enter banners and links.

646x404Unsprezece consilieri judeţeni propun înlocuirea actualilor vicepreşedinţi ai consiliului judeţean, Ion Ştefan-PSD şi Bogdan Georgescu-PC, în şedinţa de joi, 27.11.2014, invocând schimbarea configuraţiei politice a consiliului judeţean. Aceştia, în expunerea de motive din 17.11.2014, susţin:" Prin Hotararea Consiliului Judetean Calarasi nr. 80/26.06.2012 au fost alesi vicepresedintii Consiliului Judetean Calarasi. Un numar de consilieri judeteni solicitam introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna noiembrie 2014 a proiectului de hotarare privind eliberarea din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Calarasi a domnului Stefan Ion.        Solicitarea noastra se intemeiaza pe dispozitiile art. 101 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si pe dispozitiile art. 5 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Calarasi, avand in vedere urmatoarele motive: Unul din atributele exclusive al consiliului judetean, ca autoritate a administraţiei publice locale, ales în urma unui vot politic, este să aleagă in functie vicepresedintele, în condiţiile Legii nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, ori de câte ori consideră oportun şi necesar, ca o consecinţă a voinţei majorităţii în organul colectiv.Conform OUG nr. 55/2014, consilierii judeţeni au putut să îşi exprime în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor. În urma acestor prevederi legale, s-a schimbat configuraţia politică a componenţei Consiliului Judetean Calarasi. În mod evident, important este  realizarea dezvoltarii comunitatii locale de catre Consiliul Judetean  Calarasi în noua configuraţie politică.       Prin urmare, pierderea de catre un vicepresedinte in functie a sprijinului politic al majoritatii consilierilor in functie  poate  determina  eliberarea acestuia din functia detinuta, respectiv schimbarea sa cu  o alta  persoana, sub conditia ca aceasta din urma sa aiba calitatea de consilier judetean si  sa intruneasca  sprijinul  –  materializat  prin  votul  dat in  favorem – majoritatii politice a consilierilor judeteni in exercitiu. Un vicepresedinte raspunde politic in fata  consiliului  judetean care l-a ales; iar aceasta raspundere se poate concretiza in schimbarea sa, independent de pregatirea sa ori de conduita  asumata cu ocazia exercitarii mandatului de vicepresedinte. Apreciem ca daca vicepresedintele se alege cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie, conform art. 101 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in aceleasi conditii se si elibereaza din functie, astfel ca simetria formelor impune ca aceeasi procedura sa fie urmata si la eliberarea din functie. In acest caz, potrivit art. 101 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea din functie a vicepresedintelui Consiliului Judetean Calarasi se face cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin o treime din numarul acestora. Practic, va rugam sa aveti in vedere ca acest proiect de hotarare reprezinta vointa majoritatii in consiliul judetean. Avand in vedere cele aratate si tinand cont de prevederile art. 101 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, precum si de modalitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului Judetean Calarasi, va solicitam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna noiembrie 2014 a proiectului de hotarare privind eliberarea din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Calarasi a domnului Stefan Ion, pe care il supunem dezbaterii si votului Consiliului Judetean Calarasi "(n.r. pentru Bogdan Georgescu motivaţia este identică). Consilieri care au avut această iniţiativă sunt: Rogoz Nicolae, Petcu Victor, Craiu Jolan, Musat Emil, Alecu Gheorghe, Iliescu Eugenia, Ghiveciu Camelia, Prică Ruxandra, Rădulescu Gabriel, Barbu Valentin, Mandache Gheorghe. După cum se poate observa Răducu Filipescu nu a semnat această iniţiativă deşi, în calitate de preşedinte al consiliului judeţean, putea iniţia singur acest proiect de hotărâre. De cealaltă parte, liderul PSD, Dan Cristodor, a declarat pentru Express că cele două hotărâri, dacă vor fi adoptate, vor fi atacate în instanţă. Conform legii, prefectul poate ataca hotărârile consiliului judeţean la instanţa de contencios- administrativ, iar ele se suspendă, aşa că cei doi îşi pot păstra funcţiile până la soluţionarea irevocabilă a litigiului de către instanţă. Filipescu a dat doar un nume pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului, Marian Dinulescu, actual preşedinte-director al CAS Călăraşi, ce nu poate ocupa ambele funcţii în acelaşi timp. 


There is no ads to display, Please add some