Testare gratuită pentru cancerul de col uterin

Please enter banners and links.

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 394/ 13.06.2012 a apărut Ordinul Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, subprogram care va începe derularea din 1 august 2012.
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, se va derula pe o perioadă de 5 ani şi constă în testarea prin metoda frotiului cervical Babeş-Papanicolaou a femeilor în vârstă de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
Testarea în cadrul subprogramului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babeş-Papanicolaou normale.
Nu sunt eligibile femeile care prezintă absenţa congenitală a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital.
Obiectivul principal al subprogramului este reducerea incidenţei formelor invazive ale cancerului de col uterin şi mortalităţii datorate acestora.
Obiectivele specifice ale subprogramului sunt următoarele:
a) depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce;
b) îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;
c) creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.
Serviciile medicale specifice efectuate în cadrul screeningului pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin sunt:
a) informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
b) recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;
c) colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
d) stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
e) managementul cazurilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente.

Furnizorii de servicii medicale din cadrul acestui program sunt următorii :
– Medicii de familie care doresc să participe la program şi care vor asigura mobilizarea, informarea şi consilierea femeilor privind testarea Babeş – Papanicolau, la nivelul cabinetelor de asistenţă medicală primară. La solicitare, în urma unui curs de instruire, pot efectua şi recoltare din colul uterin respectând condiţiile de dotare cu aparatură medicală specifică şi încadrare cu personal de specialitate;
– Medicii specialişti obstetrică – ginecologie şi medicii de planificare familială din structura spitalelor care organizează reţeaua de screening;
– Medici specialişti obstetrică – ginecologie din cabinetele de specialitate clinice sau cabinetele din structura spitalelor sau unităţi mobile de recoltare a materialului celular cervical. O condiţie esenţială este ca toate structurile să fie în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi;
– Laboratoarele de analize medicale sau laboratorul de anatomie patologică încadrate cu medici de specialitate anatomie patologică , cu 5 ani vechime şi 2000 de frotiuri citite în ultimii doi ani, efectuează examenul citologic şi , în funcţie de rezultate, recomandă demersurile ulterioare.
Spitalele care-şi organizează reţeaua de screening vor fi validate, pe baza documentelor depuse, după o anumită procedură, după care vor încheia contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi în vederea derulării programului.
Finanţarea subprogramului este asigurată de la bugetul de stat , prin Ministerul Sănătăţii.
Pentru spitalele care au organizat o reţea de screening, se decontează suma de 10 lei pe caz testat.
Pentru Centrele de consiliere se vor deconta 15 lei pe caz testat.
Pentru Centrele de recoltare se vor deconta 28 lei pe caz testat.
Pentru laboratoare se vor deconta 37 lei pe caz testat.
În data de 21 iunie 2012, în cadrul unei şedinţe comune CAS – DSP, medicii au fost informaţi cu privire la program şi la demersurile necesare includerii în acesta.
Cursul de instruire pentru medici de familie în vederea derulării programului de screening sunt organizate de Ministerul Sănătăţii şi vor dura trei zile.
În perioada imediat următoare ( 2-6 iulie) structurile interesate să deruleze subprogramul trebuie să se adreseze spitalelor pentru înscriere în program.
Adresăm rugămintea, tuturor femeilor, asigurate şi neasigurate medical, să se adreseze cabinetelor de medicină de familie unde vor fi programate, în funcţie de data naşterii, pentru recoltarea materialului celular cervical. Având în vedere că programul se va desfăşura pe o perioadă de 5 ani şi ţinând cont de calculele efectuate, rezultă că se pot efectua un număr de 1200 examene citologice pe lună, sperăm că toate cele 80 000 femei eligibile din judeţul Călăraşi vor beneficia de acest program.
Se doreşte demararea programului la 1 august 2012 , în funcţie de validarea reţelelor de screening ale spitalelor şi încheierea contractelor cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi.


There is no ads to display, Please add some

About The Author