Terenurile primăriei scoase la mezat

Please enter banners and links.

– “Plaja Mare”- concesionată sau vândută?

Terenurile primăriei Călăraşi au fost întotdeauna subiect de dezbatere nu numai în presă, dar mai ales în consiliul local, acolo unde concesionarea sau vânzarea lor a fost privită cu suspiciune de cei ce trebuiau să voteze. Cel puţin pe mandatul lui Nicolae Dragu s-au dus adevărate lupte de convingere că intenţiile primarului erau onorabile, pe când consilierii mereu îl suspicionau că favorizează băieţii deştepţi, iar lor nu le iese nimic. Aşa era până acum. O dată cu preluarea mandatului de primar de către Dan Drăgulin administraţia s-a ţinut departe de scandaluri. Numai că un proiect de hotărâre ce vizează anumite terenuri creează suspiciuni. Poate nu întâmplător acesta este promovat când primarul Drăgulin este în concediu.

Primăria Călăraşi în dorinţa de a identifica orice palmă de pământ ce-i aparţine, mai ales că inventarierea terenurilor este o obligaţie legală, a descoperit că patru terenuri nu sunt ale nimănui şi, conform legii, ele trec în patrimoniul consiliului local. Unul din terenuri este “Plaja Mare”, cum este cunoscută, care nu ar fi figura în scripte, altul în suprafaţă de 30 mp se află în buricul târgului, la Big, altul este terenul pe care se află clădirea Borcea de pe strada Bucureşti, lângă sediul PSD, împreună cu spaţiul verde din faţa sa, şi, în ultimul rând, terenul de sub clădirera Fundaţiei Judeţene pentru Tinetret, de pe bulevardul Republicii, cea cu construcţiile ilegale din Parcul Dumbrava. Aceste terenuri, conform proiectului de hotărâre, se trec în domeniul privat al primăriei. Ce se întâmplă mai departe cu ele nu se ştie, dar o idee ne putem face dacă citim referatul de specialitate, ataşat proiectului. “Proprietarii au obligaţia să procedeze la efectuarea lucrării cadastrale a imobilelor şi intabularea proprietăţii. Ca atare, vânzarea nu va putea fi realizată decât în condiţiile intabulării pe numele municipiului Călăraşi, a imobilelor menţionate în Anexa nr. 1(n.r. cele patru terenuri). În vederea intabulării, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, solicită lucrarea cadastrală a imobilului şi actul de proprietate al municipiului Călăraşi pentru fiecare imobil”. Semnează Mihaela Zică, Birou Fond Funciar Registrul Agricol şi Cadastru. Prin urmare, Plaja Mare este tocmai bună de scos la mezat dacă, onor, consilierii noştri aprobă proiectul de hotărâre, iar apoi alte câteva diligenţe. Numai că socoteala din târg nu se potriveşte cu legea. Conform acesteia terenurile nu se trec direct în domeniul privat al primăriei, ci în domeniul public şi apoi în privat. Pesemne că cineva se grăbeşte, ca să fie totul gata, până la venirea primarului din concediu ? Pentru a da o tentă de legalitate întregii afaceri în preambulul proiectului de hotărâre găsim şi “baza legală” şi anume prevederile art. 31, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, dar care trebuie citite împreună cu prevederile alin. 1, care spune:” (1) Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea cooperativelor agricole de producţie sunt la dispoziţia comisiilor prevăzute la art. 12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptăţiti, conform legii.
(2) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului “ . Punct. Noi nu ne aducem aminte ca pe Plaja Mare sau pe terenurile din buricul târgului vreun CAP să fi cultivat niscaiva porumb sau grâu. Viceprimarul Virgil Dumbravă ne asigură că a fost vorba de o greşeală a celor din primărie, dar care va fi remediată. Plaja Mare şi terenul de la Big trec în domeniul public al primăriei, celelalte terenuri trec în privat pentru a fi închiriate. Deci, nu se prăduieşte nimic. Probabil, greşeala celor din primărie a fost că au citit târziu prevederile legii privind proprietatera publică, ce spune că plajele nu pot trece în domeniul privat al primăriilor. În altă ordine de idei concesionarea şi închirierea terenurilor se poate face şi dacă aparţin domeniului public conform art. 123 din Legea administraţiei publice locale: “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în
conditiile legii”. Ideea că doar bunurile proprietate privată a primăriei pot fi concesionate este falsă. Primăria tocmai a concesionat un bun din domebniul public şi anume sistemul de iluminat. Aşadar, trecerea direct în domeniul privat trădează tocmai intenţia ca terenurile cu pricina să fie vândute. Nu ar fi exclus ca după ce se vede proprietar pe teren Fundaţia Judeţeană pentru Tineret să vândă şi clădirea. Nu e o noutate, s-a practicat şi pe timpul lui Dragu. Vezi cazul Ariciu, cu a sa cofetărie Jiulia. Băieţii noştri deştepţi, până la venirea primarului din concediu, ar trebui să acţioneze legal, în speţă să treacă terenurile în domeniul public al primăriei, să aştepte ca ele să apară într-o hotărâre de Guvern, apoi să le treacă în privat şi să se spele pe cap cu ele. Durează cam mult, e adevărat, dar nu vă grăbiţi căci, ştiţi, graba strică treaba şi rămâneţi fără parandărăt! 


There is no ads to display, Please add some

About The Author