Taxă specială pentru cei fără contract de salubrizare

Jpeg

Please enter banners and links.

  • Rebu SA mai scormonește și fără drept prin buzunarele agenților economici

Intrarea României în clubul select al țărilor din Uniunea Europeană a însemnat și respectarea anumitor standarde cu care vesticii erau obișnuiți, în cazul de față fiind vorba de colectarea selectivă a deșeurilor. Județul Călărași a vrut să fie și el în rândul lumii civilizate, astfel că a accesat un proiect cu fonduri europene și, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) Ecomanagement Salubris, a demarat procedurile de licitație pentru desemnarea unui operator care să rezolve spinoasa problemă. Cu chiu, cu vai, după contestații și procese prin instanță, SC RER Ecologic Service București Rebu SA a fost declarată câștigătoare, demarând treaba la începutul lunii octombrie a anului trecut, pentru municipiul Călărași și zonele limitrofe. Toate bune și frumoase numai că cetățenii sperau ca prin aceste demersuri să aibă un serviciu de colectare al deșeurilor cu adevărat la standarde europene.

Munții de gunoaie au invadat Călărașiul

Mare a fost mirarea când numai după câteva zile aveau de a face cu maldăre de gunoaie la tomberoane. Așa că rețelele sociale au fost umplute cu aceste “mizerii”, cetățenii, pe bună dreptate, exprimându-și nemulțumirea față de noul serviciu. Chiar dacă numărul containerelor de gunoi a fost sensibil mărit, fiind achiziționate cu fonduri europene, munții de gunoaie arătau clar că ceva e putred. Frecvența ridicării acestora a scăzut în timpul săptămânii și lipsește cu desăvârșire la sfârșitul acesteia, astfel că nu numai în tomberoane, dar și pe lângă acestea se formează munți de gunoaie. Chiar dacă gunoiul nu era colectat selectiv, călărășeanul se învățase cu un anumit standard în colectarea acestuia, observând că la schimbarea operatorului nu numai că standardul nu a rămas la fel, dar s-a înrăutățit. Deși în contractual de delegare al serviciului încheiat între ADI Ecomanagement Salubris și Rebu se vorbește la mai multe articole că atunci când se impune colectarea deșeurilor se face “ori de câte ori este nevoie“, munții de gunoaie ne spun că această clauză contractuală nu este respectată. Mai mult, Rebu SA se angajează în propunerea tehnică, cea cu care a câștigat licitația la capitolul “graficul de colectare” că golirea containerelor se face “ori de câte ori este necesar”. Astfel că, nemulțumirea cetățenilor s-a adâncit în ceea ce privește colectarea deșeurilor, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă încheiat un contract de salubrizare cu Rebu SA, întrucât pentru această metodă a tarifului și încheierea de contracte cu populația, cu agenții economici s-a optat pentru zona Călărași. Îmbunătățirea colectării deșeurilor se face prin alte metode legale, pe care autoritățele competente trebuie să le impună operatorului, nu prin refuzul de a încheia un contract.

Taxă specială scoasă din burtă

Deoarece nu toți cetățenii și agenții economici au încheiate contracte de salubrizare, primăria Călărași s-a văzut nevoită să aplice legea. În speță, aceasta spune că se instituie o taxă de salubrizare, plătită la “taxe și impozite” din primărie pentru cei ce nu au contract de salubrizare cu Rebu. Este exact ceea ce vrea să facă acum primăria, numai că detaliile hotărârii de consiliu pentru instituirea taxei sunt extrem de interesante și îi pot duce pe unii să dea cu subsemnatul. Consilierii locali vor avea, zic eu, o misiune grea în acest sens, miercuri, 31ianuarie când este ziua de vot pentru taxă. Rebu SA a câștigat licitația pentru municipiul Călărași, deci pentru colectarea deșeurilor din mediul urban, angajându-se să perceapă un preț de 5,4 RON/persoană/lună, cu tot cu TVA, pentru gunoiul colectat. În propunerea financiară sunt detaliate toate elementele de cheltuieli, inclusiv profitul, astfel încât Rebu să demonstreze autorităților că ceea ce propune, inclusiv prețul, este sustenabil. Numai că onor consilierii noștri vor avea de aprobat o taxă, pentru cei fără contract, de 20 RON/persoană/lună, deci de vreo patru ori mai mult decât cei cu contract. Astfel, primăria Călărași se va transforma în cel mai bun, mai abil și descurcăreț casier al Rebu, la prețuri de patru ori mai mari. De aceea spuneam de consilierii noștri că vor avea o misiune grea, întrucât taxa special de 20 Ron/pers/lună nu este justificată înniciun fel, dar ea va alimenta conturile Rebu. În proiectul de hotărâre și anexele acestuia nu am găsit absolut nicio justificare privind cuamtului acestei taxe, raportate la tariful de 5,4 Ron/pers/lună plătit de cei cu contract. Mai mult, art. 26, alin. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 prevede:” Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract”. Păi, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract ne este dată chiar de Rebu, la care s-a angajat, de 5,4 Ron/pers/lună. Dacă Rebu spune că ăsta e prețul care îi convine, eu de ce să îi dau mai mult? Doar dacă vreau să-i îngraș conturile. Face Rebu prestații diferite la cei fără contract, față de cei cu contract ? Evident, nu. Două persoane care locuiesc în același bloc, pe aceeași scară și duc gunoiul la același tomberon beneficiază de aceeași prestație, indiferent de existența, sau nu, a unui contract . Este mai mult decât logic.

Agenții economici – spoliați, jupuiți

Dacă persoanele fizice scapă mai ușor odată cu instituirea acestei taxe, agenții economici sunt spoliați, sunt jupuiți de vii. Chiar mai mult decât atât. Din dispozitivul hotărârii aflăm că pentru aceștia taxa va fi : proprietari/utilizatori persoane juridice și persoane fizice autorizate sau asimilate acestora-74,05 lei/mc/lună”. Însă, de aici reiese doar tariful, nu și volumul sau cantitatea ce le va fi “imputată”. A trebuit să mergem la Regulamentului de aplicare a taxei speciale, aflat și el pe masa consilierilor, pentru a ne dumiri: art. 6, alin. 2 “În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare de către utilizatorii noncasnici, obligaţia de plată se va stabili din oficiu, pe baza estimării unei cantităţi anuale de deşeuri generate de 12 tone/an”. Băi, voi sunteți nebuni ? Cum 12 tone pe an, adică o tonă pe lună ? Asta înseamnă, să zicem, pentru un magazin de cartier, pentru un agent economic la parterul unui bloc, vreo 210 Ron lunar, pentru gunoi menajer, conform greutății specifice oferite de Rebu, de 350 kg/m.c. În speță, 2500 Ron anual. Respectivul agent economic va trebui să producă 23,8 tomberoane de 120 de litri de gunoi menajer lunar- 285 tomberoane anual, iar dacă produce deșeuri de hârtie și carton- 83,3 tomberoane lunar- aproape 1000 tomberoane anual. Dacă produce deșeuri din plastic, valorile de la hârtie se dublează. Așa, băieți, băgați, băgați în conturile Rebu!

Rebu impune clauze abuzive și plata serviciului neprestat

Agenții economici sunt spoliați și de către Rebu. La încheierea contractelor cu aceștia firma bucureșteană a impus un volum minim de gunoi menajer de 0,5 m.c. și tot atât de deșeuri de hârtie, carton, plastic. Unii, poate mulți, au semnat contractual neștiind că aceasta este o clauză abuzivă. În contractual de delegare al gestiunii semnat cu Adi Ecomanagement Salubris se spune că Rebu va negocia cu fiecare agent economic frecvența colectării, numărul de pubele pe care le va aduce, angajându-se să ridice toată cantitatea de gunoi. Nu se vorbește absolut deloc de o cantitate minimă de gunoi. Chiar primarul Dan Drăgulin recunoștea public că această clauză este una abuzivă. Oricum, pentru toți agenții economici prețul gunoiului colectat este de 396 lei/tonă, indiferent de categoria acestuia. Deoarece nu există posibilitatea cântăriri contractele s-au încheiat în metri cubi. La un agent economic prin contract i s-a adus o pubelă de 120 de litri pentru gunoi menajer și saci de plastic pentru hârtie și carton, respectiv pentru plastic. Frecvența colectării este de două ori pe lună, iar cantitatea minimă de deșeuri, 0,5 mc/lună, atât pentru gunoi menajer, cât și pentru hârtie. Un calcul simplu ne arată, la volumul minim contractat, că Rebu ar trebui să ridice 4,16 pubele de gunoi menajer lunar, dar nu ridică decât două, conform aceluiași contract. Respectivul plătește doar pentru gunoiul menajer în jur de 70 Ron lunar, conform contractului, deși ar trebui să plătescă jumătate, conform situației reale. Prin urmare, Rebu încasează dublu pentru un serviciu neprestat și coroborat cu clauza abuzivă, unii ar zice că e chiar o înșelăciune. Oricum, autoritățile ar trebui să pună piciorul în prag în ceea ce privește colectarea gunoiului, iar Adi Ecomanagement Salubris să aplice sancțiunile prevăzute în contract, cel puțin în ceea ce privește protecția sănătății populației și a curățeniei la punctele de colectare, lucru pe care trebuia să-l facă și Autoritatea de Sănătate Publică. Un alt punct ce trebuie rezolvat este cel al colectării gunoiului din zona caselor a municipiului Călărași, ce nu a fost prins în contractual de delegare a gestiunii, dar și cel al îmbunătățirii frecvenței de colectare a gunoiului menajer. Dar, până atunci, să vedem ce va fi cu taxa specială aflată pe masa consilierilor.


There is no ads to display, Please add some