Sprijin financiar pentru angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor şcolare

Please enter banners and links.

În conformitate cu prevederile Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorul care încadreazã în muncã elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiazã, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţã prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a  judeţului Călăraşi, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie.

Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic.

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii.

Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi.

 

Detalii cu privire la serviciile oferite se pot obține de la sediul AJOFM Călărași,  strada 13 Decembrie nr.12, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro  sau de pe site-ul instituței www.calarasi.accesibilitateajofm.ro                           

Compartimentul  Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ


There is no ads to display, Please add some