SPAȚIU URBAN MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călărași a depus, în data de 2 octombrie, în MySMIS – aplicație online creată de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru beneficiarii de fonduri europene, cererea de finanțare pentru proiectul REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI PRIN CREAREA UNUI SPAȚIU URBAN MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”,  în cadrul Apelului de proiecte al Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Orice localitate, cu atât mai mult un municipiu reședință de județ, are nevoie de o zonă reprezentativă, așa zisul „Centru” pe care turiștii și cei din afara localității vor sa îl viziteze, pe care localnicii îl îndrăgesc și cu care se mândresc.

Imaginea propusă, prin implementarea proiectului, pentru zona centrală a municipiului Călărași păstrează indicii urbanistice din vechea configurație, dar îmbunătățește esențial caracterul funcțional al zonei, definindu-l ca Centru social-cultural al municipiului Călărași.

 

Bugetul total al proiectului pentru care a fost depusă cererea de finanțare este de 36,346,757.34 lei, din care 726,935.14 lei ( 2 % din total buget proiect) contribuția proprie a municipiului Călărași. Durata de implementare este de 48 de luni.

Perimetrul în care este situat amplasamentul investiției concentrează sediile celor mai importante instituții publice, financiare, culturale și comerciale și prezintă o bună deservire cu spații publice prin existența unei rețele formată din grădini, squaruri și piețe conectate, parțial, prin zone pietonale.

Cu toate acestea, spațiul public nu este amenajat corespunzător, fiind în mare măsură degradat. Astfel, per ansamblu, zona nu este foarte atractiva pentru locuitori, fiind necesară reamenajarea și revitalizarea zonei pietonale.

Proiectul propune soluții moderne de share-space și pietonal, infrastructura necesară derulării tranzitului pietonilor și bicicliștilor între zonele de interes din zona centrală și a legăturii între liniile de circulație ale transportului public urban.

Lucrările de intervenție propuse vor consta în: lucrări de infrastructură, construirea de fântâni, mărirea și diversificarea zonelor de spațiu verde prin amplasarea de jardiniere și gradene de sprijin (se vor planta specii autohtone și foarte bine adaptate la mediul climatic din zona câmpiei), trepte și rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități, pergole, divers mobilier urban, iluminat ornamental, canalizații subterane pentru instalațiile noi cât și pentru rețelele de telefonie, cablu existente, amenajarea zonelor de ședere prin amplasarea de bănci inteligente (dotate cu prize USB, sisteme inteligente si autonome) etc.

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție sunt următoarele:

•        Suprafață zonă pietonală amenajată:  20 226.6mp

•        Suprafață zonă carosabilă amenajată:  785mp

•        Suprafață spații verzi amenajate: 7 634.6mp

•        Suprafață fântâni construite:  439.7mp

•        Investiția presupune racordarea la rețelele edilitare de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare și realizarea de branșamente de alimentare electrică și de la rețeaua publică de alimentare cu apă și canalizare a orașului , dimensionate corespunzător și amplasate în cămine dedicate, echipate cu contoare pentru înregistrarea consumurilor de apă și pentru identificarea eventualelor pierderi din instalație .

•        Platformele pietonale și de share-space vor avea următoarea structură rutieră:

– 5 cm granit fiamat pe strat de poză din mortar de ciment M100

– 15 cm beton de ciment clasa C16/20

– 15 cm strat de fundație din balast

– geogrilă triaxială

În perimetrul proiectului vor fi amplasate  o stație autonomă de tip bike-sharing și terminalul de închiriere care sunt independente din punct de vedere energetic, fiind echipate cu panou fotovoltaic care susține necesarul de consum de energie electrică propriu. Stația autonomă de tip bike-sharing va fi pentru circa 30 de biciclete și va permite parcarea în siguranță a acestora precum și un confort ridicat pentru închiriere și returnare.

Prin toate intervențiile propuse se va obține îmbunătățirea calității vieții prin îmbogățirea amenajărilor peisagistice, prin crearea unui micro climat mai favorabil și a unui mediu mai calm și mai bine oxigenat.

BIROUL DE PRESĂ

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author