Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 29 ianuarie 2013 –

Please enter banners and links.

Până în data de 29 ianuarie 2013, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 889 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
De asemenea au fost semnate 470* de contracte de finanţare , cu o valoare nerambursabilă solicitată de 2.483.694.716,42 lei.
Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)
În dcadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de creştere” (buget 97 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 18 cereri de finanţare, din care: cinci cereri se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost retrase, două cereri de finanţare au fost respinse şi nouă contracte au fost semnate.
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 93,38 milioane de euro.

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună cu 15 cereri de finanţare, din care: trei cereri au fost retrase, 10 contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în evaluare tehnică şi financiară, un proiect se află în precontractare.

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare.
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au fost respinse, nouă Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (25 contracte semnate) au primit finanţare.
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 86,55 milioane de euro.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 122,26 mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură

Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 au fost respinse, iar două proiecte au fost retrase de aplicanți. Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 238 de milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 contracte de finanţare, nouă proiecte fiind în rezervă.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie:

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 35,70 milioane de euro.
Au fost depuse 12 proiecte, din care două proiecte se află în precontractare, pentru două cereri de finanţare a fost solicitată comisie de evaluare tehnică şi financiară, două sunt în rezervă, un proiect a fost retras, un proiect a fost respins şi patru contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 40,53 milioane de euro.

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 24 de contracte au fost semnate, opt proiecte au fost retrase de aplicanţi, 13 au fost respinse, două proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar nouă proiecte se află în etapa precontractuală, iar patru proiecte se află în rezervă, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,25 milioane de euro.

Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro
Au fost depuse două proiecte, din care: un contract de finanţare semnat, o cerere de finanţare se află în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 13,81 milioane de euro.

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73 mil. euro

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 35 de contracte de finanţare sunt semnate, trei cereri de finanţare se află în precontractare, 58 de proiecte sunt în rezervă, trei au fost respinse, iar un proiect a fost retras, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 99,00 milioane de euro.


There is no ads to display, Please add some

About The Author