Serviciul Public Piețe Oboare – ANUNȚ

Please enter banners and links.

     ANGAJATOR: SERVICIUL PUBLIC PIETE OBOARE CĂLĂRAȘI  

     TIP ANGAJATOR: INSTITUȚIE PUBLICĂ  

     CATEGORIA POSTULUI:FUNCȚIE CONTRACTUALĂ

     JUDEȚ: CĂLĂRAȘI

    TIPUL POSTULUI: PERMANENT

     NIVELUL POSTULUI: FUNCȚII DE EXECUȚIE     

                                                      

ANUNȚ

           Serviciul Public Piețe Oboare (SPPO) cu sediul în localitatea Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big, jud. Călărași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 posturi contractuale de execuție vacante

  • 1 post –  Casier;
  • 2 posturi – Muncitor Necalificat ;

Condițiile generale de participare la concurs :candidatul trebuie să îndeplinească  condițiile     prevăzute la art.3 din H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice de  participare  la concurs sunt:

  • Casier:

     – studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

     -vechimea necesară exercitării funcției -1 an.

  • Muncitor necalificat:

               -absolvent minim 8 clase finalizate sau diplomă /adeverintă de absolvire, nu necesită vechime.

        Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași conform calendarului următor:

        23 noimbrie 2021 –data limită pentru depunerea dosarelor;

       10 decembrie 2021- ora 11.00- proba scrisă ;

       13 decembrie 2021- ora 11.00 -proba interviu.

       Dosarul de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la H.G. nr.286/2011, art.6 alin(1) și se depune  în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași.

       Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariatul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași. Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului Public Piețe Oboare, din str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big persoană de contact –Copăceanu Radiana,telefon 0242/333040, e-mail radiana.sppo@yahoo.com.                                                                                             

                Director,

        Ing. Manea Vasile                                                                               

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author