Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași, organizează concurs pentru recrutare

Please enter banners and links.

SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN CĂLĂRAȘI

ANUNȚ

Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași, organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași.

Condițiile  pentru participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat :

-să îndeplinească condiliile art.3 al anexei 1 din HG 286/23.03.2011 privind aprobarea        Regulamentului cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale;

-permis de conducere categ. B;

-fără vechime în muncă.

Concursul se organizează, la sediul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași din strada Varianta Nord, nr. 36 E în data de 30.03.2016 ora 10,00 probă practică și interviu data 30.03.2016, ora 13:00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art.6 alin.(l) din HG 286/23.03.2011 modificat prin HG 1027/2014 și se pot depune în termen de l0 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, la sediul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași.

Condițiile de participare se afisaza la sediul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași. Relații suplimentare se pot obline la numărul de telefon 0242/313 300.

 

Director

Drăgulin Dănuț Alexandru


There is no ads to display, Please add some