Senator Cionoiu – Situaţia dificilă cu care se confruntă societăţile ce activează în domeniul valorificării deșeurilor

Please enter banners and links.

24.02.2022

Stimate domnule ministru,

Referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, inregistrată la Senatul României sub numărul B554/2021, vă aduc la cunoştinţă situaţia dificilă cu care se confruntă societăţile ce activează în domeniul valorificării/ reciclării și recuperării deşeurilor metalice, feroase si neferoase, precum si industria siderurgică.

La punctul 1 din iniţiativa legislativă se propune modificarea art.32 din OUG 195/2005, care la alin 2 va prevede "pe teritoriul României, nu va fi permisă introducerea deşeurilor amestecate, de mai multe tipuri, nesortate sau care conţin impurităţi în proporţie mai mare de 1% şi fără să se prezinte documente de provenienţă."

În varianta cum a fost redactat iniţiai textul al alin, 2 din art.32 din OUG 195/2005, propus pentru modificare prin iniţiativa legislativă (fără explicaţii suplimentare, ce inseamnă tipuri de deşeuri şi amestecuri de tipuri de deşeuri), va afecta grav societăţile ce activează în domeniul valorificării ș irecielării/recuperării deşeurilor metalice, feroase şi neferoase, precum şi industria siderurgică, cu implicaţii majore asupra activităţii lor, deoarece varianta cum a fost redactat acest aliniat 2, privind interzicerea intrării in ţară a deşeurilor amestecate de mai multe tipuri „nesortate„ fără a defini cu claritate ce inseamnă tip de deşeuri, va crea cu siguranţă grave probleme in interpretarea acestui articol de către agenţii de control: vamă, garda de mediu, politia de frontieră)

Dacă vorbirn de tipuri de deşeuri, acestea sunt clasificate in deşeuri metalice, deşeuri de hârtie, deşeuri de sticlă, deşeuri de plastic, deşeuri din industrie, deşeuri din salubritate, etc. in propunerea legislativă nu se precizează dacă amestecul de tipuri de deseuri se referă la această clasificare a tipurilor de deşeu sau la clasificarea deşeurilor pe surse de provenienţă.

De asemenea, în cazul in care varianta de redactare a acestui aliniat in privinţa interzicerii intrării in ţară a deşeurilor amestecate de mai multe tipuri, nesortate sau care conţin impurităţi proporţie mai mare de 1%, ar face referire doar la deseurile metalice feroase sau neferoase, impunerea acestui prag maxim de 1% impurităţi este nesustenabil deoarece mentinerea .unui asemenea prag, va duce la oprirea completa nu numai a importurilor de deşeuri metalice netratate in scopul recuperării dar şi a materiei prime secundare (metale tratate şi pregatite pentru topire şi producţia de oţel/alumniu/cupru), ce va pune în gravă dificultate industria metalurgică naţională, pentru că toate standardele şi regulamentele naţionale, europene şi internaţionale in vigoare, sunt mai permisibile "in privinţa conţinutului maxim de impurităţi (intre 1% şi 5%) chiar pentru metale pregatite a fi folosite în industria rnetalurgică.

Având in vedere aceste realităţi ale industriei de tratare şi reciclare a deşeurilor metalice, Consiliul Uniunii Europene a adoptat două regulamente pentru stabilirea de criterii şi condiţii în care deşeurile metalice nu mai constituie deşeuri.

Astfel, a fost adoptat Regulamentul WE) nr.333/201.1 de stabilire a criteriilor de determmare a condiţiilor care anumite deseuri metalice nu mai constituie deşeuri, pentru deşeurile de fier, oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu şi Regulamentul 715/2013 de stabilire a criteriilor de deterrninare a condiţiilor în care deseurile metalice netratate (alumniu, cupru fier şi oţel) devin deşeuri metalice tratate (ce nu mai sunt considerate deşeuri) ce indeplinesc obiectivele industriei siderurgice şi nu generează un impact global negativ asupra mediului şi sănătăţii umane.

Ambele Regulamente, atât nr.333/2011 cât si nr.715/2013, au definit deşeurile de fier, oţel, aluminiu şi de cupru netratate ce sunt folosite ca materiale de intrare in operaţiunea de recuperare şi care respectă criteriile stabilite in secţiunea 2 din Anexa 1, ca fiind: -numai deşeurile netratate de fier și otel „care constau in principal în fier şi otel„ pot fi .folosite la input, pentru  a obtine deşeuri de fier si otel,

-numai deşeurile netratate de aluminiu „care constau "in principal în aluminiu şi aliaje de aluminiu" pot fi folosite la input, pentru a obţine deşeuri de aluminiu tratat,

-numai deşeurile netratate de cupru „care constau in principal din cupru şi aliaje de cupru" pot fi folosite ca input pentru a obţine deşeuri de cupru tratat.                                                                                                                        

Legiuitorul european defineşte foarte clar în anexa 1 la Regulamentele mentionate mai sus, de exemplu deşeurile de oţel netrat, ca fiind acelea care contin nu în totalitatea deşeu otel sau aliaj de oţel, făra a pune limită pentru posibile impurităti.

În aceleaşi regulamente, legiuitorul european, a definit deşeurile metalice tratate ca fiind acele deșeuri metalice rezultate din operaţiunea de recuperare şi care respectă criteriile stabilite în Secţiunea 1 din Anexa l, care în privinţa admiterii impurităţilor/ materialelor străine, prevăd utmătoarele:

-cantitatea totală a materialelor străine trebuie să fie mai mică sau egală cu 2% din greutate, pentru deşeurile tratate din fier şi oţel.

-cantitatea totală a materialelor străine trebuie sa fie mai mică sau egală cu 5% din greutate,

-cantitatea totală a materialelor străine trebuie să fie maimică sau egală cu 2% din greutate, pentru deşeurile tratate din cupru.

Cu altecuvinte este firesc ca inputurile de deseuri metalice netratate, ce vor fi supuse .procesării și recuperarii in instalaţii acreditate conform Regulamentelor UE 333/2011 si UE 715/2013, să aibă un conţinut mai mare de impurităţi decât cele maxim admise de 2% și 5%, permise și iesirea din instalaţia de procesare/tratare/recuperare.

În consecinţă, nu putem să impunem un procent de impurităţi al deşeurilor metalice netratate ce se vor importa ca imputuri pentru instalaţiile de tratare, mai mic decât cel permis prin Regulamentele Europene referitoare la deşeurile tratate, cărora le-a încetat statutul de deşeu.

Impunerea unui procent universal de impurităţi (considerate în amestec cu deşeul ce face obiect ai transferului de deşeuri), pentru orice tip de deşeu fără să se ţină cont de prevederile Regulamentelor UE , incalcă inclusiv Tratatul de aderare al Romaniei la UE, Regulamentele flind direct aplicabile în România şi conform modificărilor propuse la art.97, noul alin..7, măsura suspendării/anulării autorizatiei de mediu ca posibilitate, după constatarea a 2/3 contravenţii la legislaţia de mediu intr-un interval de 6/12 luni, variantă propusa prin in.iţiativă 1egislativă, poate face loc abuzurilor, fără reglementarea strictă a acestui fapt.

Este necesar să se stabilească în ce condiţii poate fi suspendată măsura apl.icată si delimitate/precizate în concret tipul de contravenţii pentru care se pot aplica asemenea măsuri, ce pot duce la falimentul unui operator economic. Nu putem echivala contravenţia aplicată pentru nedesemnarea unui responsabil de mediu, conform art.23 din OUG 92/2021 cu sancţionarea contravenţională aplicată pentru abandonarea sau incendierea deseurilor interzisă prin art.20 din. OUG 92/2021.

Domnule ministru, vă solicit ca în cadrul consultărilor publice asupra proiectului de lege B554/2021 şi a dezbateri.lor din cadrul comisilor de specialitate, să luati măsuri în ceea ce priveste definirea clară a fluxurilor de deşeuri, a tipurilor de deseuri asupra carora se pot aplica prevederile ințiativei legislative, precum precizarea ca pentru deşeurile metalice folosite ca inputuri in instațaţia de tratare, la stabilirea procentului de impurităţi (deseuri aflate in amestec cu deşeurile metalice netratate), să se ţină cont de prevederile Standardelor din industria de reciciare a respectivului flux de deşeu și a Regulamentelor UE referitoare la aceste fluxuri de deşeuri, ce le regăsim şi în lista verde de deşeuri.


There is no ads to display, Please add some

About The Author