Sala Polivalentă – utilizarea spațiilor și serviciilor

Please enter banners and links.

SPCTAFL  are în administrare conform HCL 10 din 27.01.2011, obiectivul Sala de Sport cu 1500 de locuri situată în Călărași, Str. Alexandru Sahia  nr. 1

       Personalul de exploatare si intretinere a Salii de Sport este aprobat prin Organigrama și Statul  de  Functii  al SPCTAFL de catre Consiliul Local.

       Finantarea cheltuielilor de exploatare si intretinere este asigurata de :

 • incasarile realizate din inchirierea Salii de Sport la tariful aprobat de Consiliul Local al municipiului Calarasi ;
 • alocatiile din bugetul local, destinate Serviciului Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

Orarul de functionare a salii de sport va fi zilnic intre orele 800 – 2000.

 1. Programul de antrenament si activitatile specifice desfasurate in sala de catre cluburile sportive din municipiul Calarasi este de luni pana duminica, conform unei programari inaintata conducerii institutiei la inceputul fiecarei luni ;
 2. Neprezentarea lunara a programelor competitionale si de antrenament ale cluburilor si asociatiilor cu care administratorul are contracte incheiate, exonereaza administratorul de asigurarea spatiului si a conditiilor necesare de desfasurare a acestora ;
 3. Programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, national sau international, se va face cu aprobarea Primarului municipiului Calarasi.

Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ », ca serviciu ce administreaza Sala de Sport raspunde de :

 1. gestionarea inventarului salii de sport ;
 2. respectarea programului de lucru si a orarului in sala de sport ;
 3. respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori ;
 4. respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii ;
 5. achizitionarea materialelor necesare bunei functionari a salii ;
 6. gestionarea timpului de lucru a personalului de ingrijire si deservire din subordine ;
 7. completarea la timp a documentatiei salii de sport ;
 8. constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre persoanele responsabile ;
 9. participarea la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la care este organizator Consiliul Local al Municipiului Calarasi sau Primaria Municipiului Calarasi ;
 10. incheierea de contracte de inchiriere cu asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele fizice si juridice pentru activitatile sportive de masa.

Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

         Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

Beneficiarii au obligatia de a asigura toate conditiile necesare desfasurarii activitatilor stipulate in actul perfectat cu administratorul.

            Beneficiarii raspund exclusiv pentru modul in care utilizeaza instalatiile electrice, de incalzire si aparatelor si mijloacelor ce presupun foc deschis, precum si pentru intreaga dotare necesara activitatii contractate.

            Beneficiarii vor permite administratorului sa acceseze spatiile puse la dispozitie, in mod neconditionat, pentru verificarea modului de utilizare a acestora si a instalatiilor, precum si pentru efectuarea de lucrari de intretinere sau sau reparatii curente.

            Beneficiarii nu au dreptul de a modifica sau de a efectua oricare alte lucrari care afecteaza integritatea spatiilor si a instalatiilor.

            Beneficiarii au obligatia de a utiliza in mod direct spatiile si serviciile contractate. Nerespectarea acestor prevederi da dreptul administratorului de a rezilia unilateral contractul si de a evacua spatiile ocupate, fara notificare sau alte formalitati.

            Beneficiarii au obligatia de a lua toate masurile care privesc prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor.

            Accesul pe suprafata de joc a salii se face numai cu incaltaminte de joc adecvata in cazul competitiilor sportive. Cand suprafata de joc se utilizeaza in alte scopuri decat cele sportive, aceasta se va proteja cu materiale speciale de catre beneficiari.

            La statia de sonorizare, tabela electronica, centrala termica, statia electrica, centrala de incendiu, generatorul electric nu are acces decat personalul angajat al salii.

            Intrarea in sala pentru competitii sau spectacole se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, prin grija organizatorului de competitii sau spectacole.

          In conformitate cu Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul este interzis in interiorul salii.

            Introducerea in sala a bauturilor alcoolice si accesul persoanelor in stare de ebrietate sunt interzise.

            Intrarea in sala cu animale este strict interzisa.

Tarif închiriere Sala de Sport pentru antrenamente anul 2022, este de 385lei/ora (fără TVA);

Tarif închiriere Sala de Sport pentru competiții, spectacole, etc. este de 430 lei/ora(fără TVA);

Pentru cluburile de copii și juniori, indiferent de forma de organizare tariful pentru orele de antrenament rămâne cel prevăzut în H.C.L nr.68 din 26.04.2018.


There is no ads to display, Please add some

About The Author