REGULAMENTUL ADMINISTRĂRII CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI (extras)

Please enter banners and links.

Unei persoane în viaţă i se va putea concesiona, la cerere, pe durata nelimitată, numai un singur loc de înhumare. De acest drept beneficiază conform legii şi persoanele beneficiare de gratuitate în acordarea unui loc de înhumare, la cererea acestora sau pentru înhumarea acestora.

În acest loc vor putea fi înhumaţi titularii concesiunii, soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor.

                Atribuirea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare (pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat) este nulă de drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra acestuia.

1. Fac excepţie cazurile în care pe locul atribuit anterior nu există amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani, deasemeni şi în cazul moştenirilor.

2. Nu fac excepţie persoanele beneficiare de gratuităţi conform legii (veterani sau văduve de război, deportaţi, strămutaţi, etc.), care sunt în prealabil concesionari de locuri de înhumare; aceste persoane beneficiază de acest drept legal doar pentru reconcesionarea cu titlu gratuit pe o perioadă nelimitată a unui singur loc de înhumare la care este titular, înaintea datei de expirare a concesiunii.

3. Se poate atribui contra cost al 2-lea loc de înhumare numai în caz de deces al titularului concesiunii în care pe locul concesionat de către acesta nu sunt amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani.  

Primarul Municipiului Călăraşi poate dispune concesionarea gratuită pe termen de 7 ani a locurilor de înhumare, numai persoanelor sărace, lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele de atribuire în vigoare.

                Persoanele în viaţă ce fac dovada gradului de rudenie, conform Art. 9 alin. 2, cu persoanele de la alin. 1, până la împlinirea termenului de 7 ani de la înhumare, pot beneficia de drepturile de la Art. 7 lit. b şi alin. 3.

                      Dreptul la folosinţă a locurilor de înhumare încetează:

  1. la expirarea duratei de concesionare (atribuire, atribuire în folosinţă);
  2. când titularul dreptului de folosinţă renunţă la cerere la acest drept, în favoarea administraţiei cimitirelor, predând acesteia originalul actului de concesiune;
  3. în cazurile prevăzute la Art. 9 alin. 3 (fără pct. 1, pct. 2 şi pct. 3);
  4. în caz de neachitarea taxei de salubrizare pe o perioada de 10 ani consecutiv.
  5. în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi neîngrijirea locului şi lăsarea în părăsire cel puţin 2 ani până la împlinirea a 7 ani de la ultima înhumare pe locul respectiv. Prin lăsarea în părăsire a locului se înţelege menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a terenului concesionat, a mormintelor şi amenajărilor construite pe teren.
  6. în cazul donării amenajărilor funerare subterane şi/sau supraterane existente pe locul de înhumare.
  7. în cazul neîmprejmuirii şi neîngrijirii locurilor de înhumare în termen de maxim 6 luni de la data atribuirii, conf. Art. 7 lit. b.
  8. când nu există moştenitori sau când cei chemaţi cu vocaţie succesorală nu acceptă moştenirea;

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, c, d, si g, Administraţia cimitirelor va soma în scris sau prin presă titularii dreptului de folosinţă sau concesiune despre intenţia de confiscare a locurilor sau a încetării acestui drept şi despre confiscarea terenului.

Pentru cazul donării, prevăzut la alin. 1 lit. f, titularul concesiunii sau a dreptului de folosinţă a locului de înhumare, în calitate de donator  renunţă la acest drept în favoarea Administraţiei cimitirelor ce are obligaţia de a concesiona donatarului terenul pe care este amplasată donaţia.

Pentru cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, b, c, d, e, f şi h, nu se restituie taxa de folosinţă; pentru cazul prevăzut la alin 1 lit. g, se restituie titularului 50% din suma plătită pentru atribuirea locului de înhumare.


There is no ads to display, Please add some

About The Author