REGULAMENTUL ADMINISTRĂRII CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI (extras)

Please enter banners and links.

Unei persoane în viaţă i se va putea concesiona, la cerere, pe durata nelimitată, numai un singur loc de înhumare. De acest drept beneficiază conform legii şi persoanele beneficiare de gratuitate în acordarea unui loc de înhumare, la cererea acestora sau pentru înhumarea acestora.

În acest loc vor putea fi înhumaţi titularii concesiunii, soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor.

                Atribuirea aceluiaşi titular a unui alt loc de înhumare (pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat) este nulă de drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra acestuia.

1. Fac excepţie cazurile în care pe locul atribuit anterior nu există amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani, deasemeni şi în cazul moştenirilor.

2. Nu fac excepţie persoanele beneficiare de gratuităţi conform legii (veterani sau văduve de război, deportaţi, strămutaţi, etc.), care sunt în prealabil concesionari de locuri de înhumare; aceste persoane beneficiază de acest drept legal doar pentru reconcesionarea cu titlu gratuit pe o perioadă nelimitată a unui singur loc de înhumare la care este titular, înaintea datei de expirare a concesiunii.

3. Se poate atribui contra cost al 2-lea loc de înhumare numai în caz de deces al titularului concesiunii în care pe locul concesionat de către acesta nu sunt amenajări subterane şi este înhumare efectuată sub perioada minimă de 7 ani.   

Primarul Municipiului Călăraşi poate dispune concesionarea gratuită pe termen de 7 ani a locurilor de înhumare, numai persoanelor sărace, lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele de atribuire în vigoare.

                Persoanele în viaţă ce fac dovada gradului de rudenie, conform Art. 9 alin. 2, cu persoanele de la alin. 1, până la împlinirea termenului de 7 ani de la înhumare, pot beneficia de drepturile de la Art. 7 lit. b şi alin. 3.


There is no ads to display, Please add some

About The Author