Reglementări privind utilizarea Sălii Polivalente

Please enter banners and links.

REGLEMENTĂRII PRIVIND UTILIZAREA SĂLII DE SPORT – 1500 LOCURI

 

Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

Beneficiarii au obligatia de a asigura toate conditiile necesare desfasurarii activitatilor stipulate in actul perfectat cu administratorul.

Beneficiarii raspund exclusiv pentru modul in care utilizeaza instalatiile electrice, de incalzire si aparatelor si mijloacelor ce presupun foc deschis, precum si pentru intreaga dotare necesara activitatii contractate.

Beneficiarii vor permite administratorului sa acceseze spatiile puse la dispozitie, in mod neconditionat, pentru verificarea modului de utilizare a acestora si a instalatiilor, precum si pentru efectuarea de lucrari de intretinere sau sau reparatii curente.

Beneficiarii nu au dreptul de a modifica sau de a efectua oricare alte lucrari care afecteaza integritatea spatiilor si a instalatiilor.

       Beneficiarii au obligatia de a utiliza in mod direct spatiile si serviciile contractate. Nerespectarea acestor prevederi da dreptul administratorului de a rezilia unilateral contractul si de a evacua spatiile ocupate, fara notificare sau alte formalitati.

       Beneficiarii au obligatia de a lua toate masurile care privesc prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor.

Accesul pe suprafata de joc a salii se face numai cu incaltaminte de joc adecvata in cazul competitiilor sportive. Cand suprafata de joc se utilizeaza in alte scopuri decat cele sportive, aceasta se va proteja cu materiale speciale de catre beneficiari.

La statia de sonorizare, tabela electronica, centrala termica, statia electrica, centrala de incendiu, generatorul electric nu are acces decat personalul angajat al salii.

Intrarea in sala pentru competitii sau spectacole se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, prin grija organizatorului de competitii sau spectacole.

       In conformitate cu Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul este interzis in interiorul salii.

       Introducerea in sala a bauturilor alcoolice si accesul persoanelor in stare de ebrietate sunt interzise.

Intrarea in sala cu animale este strict interzisa.

 

 

TARIFE

 

 

1.TARIF INCHIRIERE PENTRU ANTRENAMENTE

  1. cheltuieli de exploatare si intretinere efectuate in anul 2017 : 681.793 lei (inclusiv TVA)
  2. program de functionare Sala de Sport : 800 – 2000
  3. tarif inchiriere antrenamente:

 

681.793 lei/an  : 365 zile/an x 12 h/zi = 155,66 lei/h (inclusiv TVA)

 

2. TARIF INCHIRIERE PENTRU COMPETITII, SPECTACOLE, ETC.

  1. valoare inventar conform Proces Verbal de receptie finala : 23.818.650,44 lei (inclusiv TVA)
  2. utilizare incaperi Sala de Sport 1500 locuri :

23.818.650,44 lei : 60 ani : 12 luni/an : 744 h/luna = 44,46 lei/h

    c) tarif inchiriere competitii, spectacole, etc:

 

155,66 lei/h + 44,46 lei/h = 200,12 lei/h (inclusiv TVA)

3. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE IN “ SALA DE SPORT -1500 LOCURI”

 

             24 lei/mp sau fractiune de mp

    Aceasta a fost calculata avand la baza HCL nr.199/21.12.2017, Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor  speciale pe anul 2018, unde la capitolul VI –Taxa pentru folosirea  mijloacelor de reclama si publicitate , art.478, alin.(2), lit. b) se prevede ca in cazul oricarui altui panou afisaj sau oricarei alte structura de afisaj pentru reclama si publicitate se va incasa  24 lei/mp sau fractiune pe mp


There is no ads to display, Please add some